Revontulet ja avaruussää 11.6.2018 klo 11

Avaruussää on rauhallista.

Avaruussää jatkuu hyvin rauhallisena. Tätä kirjoitettaessa Auringon pinnalla ei ole näkyvissä pilkkuja, joten Auringon purkauksia ei ole odotettavissa. Yksi pieni koronan aukko voi aiheuttaa vähäistä geomagneettista aktiivisuutta keskiviikon tienoilla, mutta tuolloinkin aktiivisuus jää niin heikoksi, että revontulia ei Suomen valoisissa kesäöissä näy. Muuten avaruussään odotetaan jatkuvan rauhallisena koko viikon ajan. Ennustetta päivitetään tarvittaessa.

 

Toukokuun lopulta heinäkuun loppupuolelle asti avaruussäätiedotuksia julkaistaan vain kerran viikossa rauhallisen avaruussään vallitessa. Myöskään revontulien todennäköisyyksiä ei julkaista, koska revontulia ei ole juurikaan mahdollista havaita.

11.6.2018

Aktiivisuus nyt

Avaruussään aktiivisuus nyt

  • Revontulet epätodennäköisiä
  • Revontulet todennäköisiä
  • Viimeisin mittaus puuttuu

Magneettinen aktiivisuus kuluneen vuorokauden aikana

Pylväskaavio näyttää magneettisen häiriöisyyden kuluneen vuorokauden aikana. Asemien sijainti ja viimeisin lukema esitetään myös kartalla.

Revontulten esiintyminen havaintopaikan läheisyydessä on todennäköistä, kun magneettisten häiriöiden voimakkuus ylittää tietyn asemakohtaisen kynnysarvon. Tämä kynnysarvo on esitetty pylväskaaviossa punaisella vaakaviivalla. Kartalla aseman sijainnin osoittava täplä muuttuu punaiseksi, kun viimeisin mittaus ylittää mainitun kynnysarvon.

Tiedot perustuvat Ilmatieteen laitoksen automaattisten magnetometriasemien mittauksiin. Sodankylän mittauksen tuottaa Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio. Revontulikameroiden kuvia sekä vanhempia magneettikenttämittauksia on saatavissa Auroras Now -palvelusta. Lisätietoa avaruussäästä Teematiedossa. Katso myös pilvisyystilanne. Revontulista ja muista avaruusasioista kerromme myös avaruustutkimuksen Twitter-tilillä.