Ajankohtaista: 2017

Satelliittihavainnot tuovat tietoja revontuliin liittyvistä sähkövirroista

29.3.2017 10:58

Ilmatieteen laitos tuottaa satelliittihavaintoihin pohjautuvaa tietoa revontuliin liittyvien sähkövirtojen keskimääräisestä paikkajakaumasta.

Ilmatieteen laitos on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan arvioida revontuliin liittyvien sähkövirtojen voimakkuutta ja sijaintia ESAn Swarm-satelliittien magneettikenttämittausten pohjalta. Oheisessa kuvassa on esitetty virtojen keskimääräinen sijainti, joka perustuu Swarmin mittauksiin toukokuulta 2014 joulukuulle 2015. Kuvassa sähkövirroista on esitetty se osuus, joka kytkee Maan lähiavaruuden yläilmakehään (ionosfääriin). Siniset sävyt vastaavat alaspäin avaruudesta ionosfääriin suuntautuvia virtoja ja punaiset sävyt ylöspäin ionosfääristä avaruuteen suuntautuvia virtoja.

Revontulivirtojen paikkajakauma kiinnostaa Maan magneettikentän mallintajia, jotka haluaisivat poistaa ionosfäärivirtojen osuuden sisäsyntyisen kentän mallinnukseen käytettävistä magneettikenttämittauksista. Sisäsyntyisen kentän tutkijoiden työtä häiritsevä signaali kiinnostaa toisaalta avaruussäätutkijoita, jotka pystyvät sen perusteella arvioimaan mm. revontuliovaalin sijaintia eri aikasektoreissa.

Lisätietoja:

Tutkija Kirsti Kauristie, kirsti.kauristie@fmi.fi