Ajankohtaista: 2017

Verkkopalvelua kehitetään asiakkaiden toiveiden mukaan

31.5.2017 14:15

Lämpimät kiitokset kaikille keväällä verkkosivukyselyyn vastanneille! Palautteet ovat meille korvaamaton apu verkkopalvelun kehittämisessä.

Kyselyyn vastanneista 99 % pitää Ilmatieteen laitoksen verkkosivustoa hyvänä tai erittäin hyvänä.

Kyselyyn vastanneista 99 % pitää Ilmatieteen laitoksen verkkosivustoa hyvänä tai erittäin hyvänä.

Maaliskuun ajan verkkosivuillamme olleeseen pop up -kävijäkyselyyn saatiin lähes 80 000 vastausta. Monet vastaajista kertoivat kehitysehdotuksiaan myös avointen vastausten muodossa.

Käyttäjistä 2/3 osaa käy sivustolla päivittäin

Kyselyn perusteella Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelun käyttäjien sitoutuminen on vahva: 62 % kyselyyn vastanneista ilmoitti käyvänsä verkkosivustolla päivittäin ja 28 % viikoittain. Kyselyyn vastanneista 74 % pitää Ilmatieteen laitoksen sivustoa hyvänä ja erittäin hyvänä sivustoa pitää 25 % vastaajista. Tulokset olivat useimmilla kyselyn osa-alueilla parantuneet edellisestä, vuonna 2015 pidetystä kyselystä.

Sivuston käytettävyyttä pidetään monin tavoin toimivana: navigointia pidetään helppona, kieliasua ymmärrettävänä, sisältöä luotettavana ja sivuston latautumisaikoja nopeina. Sivuston ulkoasusta ja designista palaute on vaihtelevampaa. Useimmille vastaajille kuitenkin nimenomaan sivuston muuttumattomuus ja tuttuus on myönteinen asia.

Kyselyyn vastanneiden kehitysideat ja toiveet painottuvat sivustolla tarjottaviin palveluihin sekä sivuston saavutettavuuden parannuksiin. Osa käyttäjistä toivoisi saavansa sivustoltamme vielä nykyistäkin pidempiä sääennusteita, sääennusteita karttoina ja säähavaintoja myös ulkomailta. Näin kevään korvalla vastauksissa toivottiin myös lisää ilmanlaatutietoja, veneilijöiden sääpalveluja ja jäätietoja.

Pääosin sivuston latautumisaikoihin oltiin tyytyväisiä. Yksittäisissä palveluissa, kuten tutkakuva-animaatioissa ja satelliittikuvissa raportoitiin kuitenkin hitautta.

Webstatus-kyselyn toteutti yhteistyökumppanimme Userneeds. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotut lahjakortit on postitettu voittajille.

Verkkopalveluita kehitetään jatkuvasti

Otamme kyselyn kehitysehdotuksia huomioon verkkosivujen kehityksessä niin paljon kuin mahdollista. Kuluvan vuoden aikana verkkopalvelussamme tullaan keskittymään mm. seuraaviin uudistuksiin:

 • Sää- ja tulvavaroitukset palautetaan Paikallissää-sivulle. Jatkossa maa-alueiden varoituksia on nähtävissä 5 vuorokauden ajalle entisen 24 tunnin sijasta.
 • Ilmanlaatutietoja liitetään osaksi sivuston palveluvalikoimaa. Erillinen Ilmanlaatuportaali suljetaan.
 • Merisäätä täydentämään on tulossa uusi tuote, jossa mukana sekä havaintotietoja että ennusteita Itämeren alueelta.

Vinkkejä tiedon etsijöille

Laajasta verkkosivustosta ei välttämättä löydetä kaikkia niitä palveluita, joita sivustolla jo on saatavissa. Sivuston hakua kannattaa aina kokeilla! Osan tiedoista tuottaa jokin muu taho kuin Ilmatieteen laitos.

 • Menneen viikon säähavainnot kaikilta havaintoasemiltamme on saatavissa Paikallissää-sivulta klikkaamalla kuvaajan laidoissa olevia sinisellä pohjalla olevia nuolia.
 • Havaintokuvaajissa kastepisteen saa näkyviin lämpötilahavaintokäyrän kanssa Paikallissäässä, kun klikkaa kastepiste-sanaa kuvaajan alla.
 • Salamahavainnot ovat mukana alueellisissa tutkakuvissa, kuten ilmatieteenlaitos.fi/sade-ja-pilvialueet/suomen-etelaosa. Myös Paikallissää-sivun alalaidassa on pieni, alueellinen tutkakuva, jossa salamat ovat mukana.
 • Suomen säähistoriaa ja tilastoja löytyy runsain määrin ilmasto-sivuilta ilmatieteenlaitos.fi/ilmasto
 • Revontuliennusteita ei välttämättä osata etsiä avaruussäästä. Sivun nimi onkin nyt  jo muutettu muotoon ilmatieteenlaitos.fi/revontulet-ja-avaruussaa.
 • Järvien ja vesistöjen tilasta löytyy tietoa Suomen ympäristökeskuksen eli SYKEn verkkosivuilta. SYKE http://www.ymparisto.fi/fi-FI
 • Siitepölyennustetiedon tuottaja on Turun yliopiston Aerobiologian yksikkö. Siitepölytiedotus http://norkko.fi/
 • Verkkosivujen kyselyyn vastanneista lähes 2/3 ilmoittaa seuraavansa säätä vähintään viikottain myös Ilmatieteen laitoksen Sää-sovelluksesta tai RainMan-tutkasovelluksesta. Lisätietoa sovelluksista niille, joilla on käytettävissä älypuhelin, muttei vielä Sää-sovellusta: ilmatieteenlaitos.fi/palvelunumerot-ja-mobiilisaa
 • Kannattaa tutustua myös Ilmatieteen laitoksen avointa dataa hyödyntäviin palveluihin: http://ilmatieteenlaitos.fi/esimerkkeja-avoimen-datan-hyodyntajista
   

Palautetta verkkopalvelun kehittämiseksi voi lähettää esimerkiksi:

Verkkosivujen palautelomakkeella

Facebookissa FMI Beta-sivulla