Älyliikenne

Älyliikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden parantamista tieto- ja viestintätekniikan avulla. Ilmatieteen laitos on mukana kansainvälisessä WiSafeCar-projektissa, jossa kehitetään autojen välistä tietoverkkopalvelualustaa säähän ja turvallisuuteen liittyvine esimerkkipalveluineen.

Järjestelmässä autot voivat kommunikoida langattomasti tien varrella sijaitsevien  tukiasemien välityksellä ja vaihtaa tietoja sekä keskenään että järjestelmän keskusyksikön kanssa.

Näin aikaan saatava tietojenvaihto ajoneuvojen kanssa mahdollistaa reaaliajassa päivittyvien palvelujen tarjoamisen ajoneuvoille. Kyseeseen tulevia palveluja ovat esimerkiksi

  • paikallinen tiesää
  • ajoreittisää
  • liukkaus- ja onnettomuusvaroitukset

 

Kuva: Olli Autonen

 

21.1.2015