Arktinen avaruuskeskus

Arktinen avaruuskeskus tarjoaa satelliittiaineistoja sekä satelliittipohjaisia mittaustietoja aina maan pinnan alapuolelta yläilmäkehään saakka.

 

 
Toimintaa on hajautettuna Sodankylän Tähtelän Arktisessa avaruuskeskuksessa ja Helsingissä Kumpulan tutkimusyksikössä.
 

Arktisen avaruuskeskuksen tehtävänä on tuottaa tärkeää tietoa arktisilta alueilta hyödyntäen uusinta satelliitti- ja avaruusteknologiaa. Keskuksessa tuotetaan myös arktisen alueen turvallisuuden kannalta tärkeitä operatiivisia palveluita. Satelliittien välittämää tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi meteorologisissa palveluissa, tulvaennustejärjestelmissä, jääpalveluissa sekä meriliikenteessä. Yksi Arktisen avaruuskeskuksen tuotteista on roudan kehittyminen. Esimerkiksi alla oleva kuva vuodelta 2015 kertoo milloin routaantuminen on alkanut pohjoisella pallonpuoliskolla.

Nykyisin Sodankylässä myös jalostetaan, jaellaan ja arkistoidaan satelliittien välittämiä havaintoja lähes reaaliaikaisesti Suomesta, Euroopasta ja koko pohjoiselta pallonpuoliskolta. Sodankylässä tuotetaan muun muassa ainutlaatuista satelliittipohjaista tietoa pohjoisen pallonpuoliskon lumipeitteestä ja maaperän routaantumisesta Euroopan Unionin, EUMETSATin ja Euroopan avaruusjärjestön rahoittamina palveluina. Olennainen osa Sodankylän toimintaa on myös osallistuminen Copernicus Collaborative Ground Segment -verkostoon. Euroopan Unionin jättimäisen Copernicus-ohjelman Sentinel-satelliitit muodostavat EU:n ympäristötiedon palveluverkoston.

Asema on kattavasti varustettu myös erilaisilla havaintomittalaitteilla, joiden avulla voidaan myös varmentaa erilaisten satelliittimittausten oikeellisuus. Ensimmäiset yhtäjaksoiset meteorologiset mittaukset on aloitettu jo vuonna 1908. Sodankylässä toimii monipuolinenja pitkälle kehitettynyt havainto- ja tutkimusalusta sekä omille, että vieraileville tutkimusprojekteille. 

Arktisen avaruuskeskuksen yhteistyökumppaneita ja rahoittajatahoja ovat muun muassa kansainväliset avaruusjärjestöt (ESA, EUMETSAT, NASA, NOAA), Euroopan unioni sekä useat muut kansalliset organisaatiot ja tutkimuslaitokset, kuten Suomen ympäristökeskus (SYKE), ja Sodankylän geofysiikan observatorio.

Yhteyshenkilöt

Ilmatieteen laitos
Arktinen avaruuskeskus

Tähteläntie 62
99600  Sodankylä

sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi

Yksikön päällikko, Jyri Heilimo
puh.029 539 4684

Satelliittipalvelut ja tutkimus
Ryhmäpäällikkö, Kari Luojus
puh. 029 539 4683

Sodankylän satelliittidatakeskus
Ryhmäpäällikkö, Timo Ryyppö
puh.029 539 2717

Kansainvälisten tutkimusasioiden koordinaattori,
Riitta Aikio
 puh.029 539 2736