Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskausi

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Yhdysvalloilta Suomelle toukokuun alussa. Puheenjohtajuuskauden teemoja ovat mm. ympäristönsuojelu, meteorologinen yhteistyö, kommunikaatioratkaisut ja koulutus.

Ilmatieteen laitos haluaa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuusvuoden aikana nostaa esiin jo olemassa olevaa tietoa ja kokemusta arktisesta alueesta, sen erityispiirteistä, haasteista ja siellä tapahtuvasta rajusta ilmastonmuutoksesta.

Ilmastonmuutos on pohjoisessa nopeampaa kuin missään muualla. Ilmastonmuutoksen myötä arktisen alueen matkailu, kalastus, luonnonvarojen hyödyntäminen ja meriliikenne tulevat lisääntymään, mikä kasvattaa arktisen ympäristön havainnoinnin ja siihen liittyvän palvelutoiminnan kysyntää.

Suomen napapiirin pohjoispuolinen alue kuuluu virallisessa määrittelyssäkin arktiseen alueeseen, joten on selvää, että sekä Ilmatieteen laitoksella että myös monella muulla organisaatiolla on jo olemassa olevaa osaamista, jota tarvitaan jatkossa yhä pohjoisempana.

Lisää tietoa:

Ilmatieteen laitoksen Arktinen tutkimus

The Finnish meteorological Institute´s action plan for Finland´s chairmanships of the Arctic Council 2017 - 2019 (pdf)

 

 

Lisätietoja

Ilmatieteen laitos
Projektipäällikkö Johanna Ekman
puh. 0400291066
johanna.ekman@fmi.fi

Ulkoministeriö
Suomen puheenjohtajakausi Arktisessa neuvostossa 2017–2019

Arktinen neuvosto