Ilmastokeskus

Ilmastotutkimus ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukeminen kuuluvat Ilmatieteen laitoksen Ilmastokeskuksen vastuulle. Sopeutumistutkimuksen päätavoitteena on tehdä laadukasta ja monitieteistä tutkimusta sään, ilmaston, yhteiskunnallisten ja taloudellisten haasteiden parissa. Työtä rahoittavat Euroopan komissio (H2020 ja C3S), Suomen Akatemia, Tekes, VNK ja ministeriöistä etenkin LVM. Yksikön vuotuinen budjetti on luokkaa 1.7 milj€ ja se työllistää noin 35 asiantuntijaa.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Tutkimusalueet ja muu toiminta

  • Sää- ja ilmasto -ryhmässä tutkimus keskittyy menneen, nykyisen ja tulevaisuuden ilmastoskenaarioiden kansantajuistamiseen. Kohteena on erityisesti Suomessa koettu ja koettava ilmastonmuutos, mutta tutkimusta tehdään hankkeiden puitteissa ympäri maailmaa. Tutkimuksen kulmakiven muodostavat nk. CMIP ja CORDEX aineistot sekä uusanalyysit. Erityisesti tavoitteena on tukea ilmastonmuutokseen sopeutumista tarjoamalla ajantasaisinta tietoa säähän ja ilmastoon liittyvistä riskeistä, kuten myrskyt, rajuilmat, rankkasateet, salamat ja jäätävä sade.
  • Yhteiskunnallinen ja taloudellinen tutkimusryhmä tutkii etenkin sään ja ilmaston vaikutuksia yhteiskunnassa etenkin taloudellisesta näkökulmasta. Se on erikoistunut taloudellisten mallien, tarkkojen paikkatietoaineistojen ja hybriditietokantojen kehittämiseen. Ryhmän uusimpia tutkimuskohteita ovat arktisen ilmastonmuutoksen vaikutus yhteiskunnalle, kansalaisten hyvinvoinnin sopeuttaminen ja ilmastopalveluiden markkinakehitys ja markkinoiden arvottamisen haasteet.
  • Ilmastosovellukset-ryhmä vastaa sektorikohtaisesta tuotekehityksestä ja ilmastotutkimuksesta jalostettavien palveluiden monipuolistamisesta. Ryhmä tuottaa tarkkoja hila-aineistoja meteorologisista havainnoista ja soveltaa niitä etenkin maa-, metsätalous-, vesi- ja energiasektorilla tehtävässä sopeutumistutkimuksessa. Ryhmän tiedetoimittajat vastaavat mm. Ilmasto-opas.fi-sivuston ylläpidosta. Ilmastosovellus-ryhmän tavoitteisiin kuuluu myös edistää kuukausi- ja vuodenaikaisennusteiden pilotointia yhdessä ennusteiden mahdollisuuksista kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa.

Päättyneet hankkeet

27.1.2017

Yhteystiedot

Yksikönpäällikkö
FT Hilppa Gregow
puh. 029 539 3510

 

Tutkimusprofessori
Adriaan Perrels
puh. 0505838575

 

Sää ja ilmasto:
Ryhmäpäällikkö Antti Mäkelä
puh. 029 539 4166

 

Talous- ja yhteiskuntavaikutukset:
Ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta
puh. 029 539 4122
Faksi: 029 539 3503

 

Ilmastosovellukset:
Ryhmäpäällikkö Andrea Vajda
puh. 029 539 3322

 

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi
Faksi: 029 539 3146