Sää- ja ilmastotutkimushankkeita

Sää ja ilmasto -ryhmä osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja on tämän lisäksi aktiivisesti tutkimassa räätälöityjen kuukausi- ja vuodenaikaisennusteiden käyttökelpoisuutta Suomessa.

Suomen Akatemian rahoittamat hankkeet

DECADE (2011-2015) Vuosikymmenjaksolle laadittujen ilmastoennusteiden käyttö ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Hankkeessa tutkitaan ilmaston vuosikymmenskaalan vaihtelua ja ennustettavuutta Pohjoismaiden alueella. Lisäksi arvioidaan vuosikymmenskaalan ilmastovaihtelun vaikutuksia metsien kasvuun sekä energian tuotantoon ja kysyntään. Hankkeessa ovat mukana Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

ADAPT (2012-2016) Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistutkimushanke, joka liittyy metsien kasvun ja hoidon sopeuttamiseen huomioiden ilmaston muutoksen tuomat riskit. Päähuomio kohdistuu myrskyihin, routaan, lumikuormiin ja metsäpaloherkkyyteen.

PLUMES (2014-2018) Epävarmuudet ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten arvioissa.

EU:n rahoittamat hankkeet

CORE-CLIMAX (2013-2016) keskittyy ilmaston ja ilmastopalveluiden kannalta oleellisten satelliittien havaitsemien parametrien laadun varmistamisen ja niiden nykyisen käyttöasteen hyvyyden määrittämiseen. Tämä tieto on oleellinen numeeristen säämallien avulla tuotetuissa reanalyyseissä ja data assimilaatiossa. Hankkeessa verrataan maailmalaajuisia reanalyysejä alueellisiin. Edellä mainittujen tietojen hyödyntämistä ja potentiaalia mm. ilmastotutkimuksessa ja ilmastopalvelussa kartoitetaan käyttäjäkyselyllä.

COST. Hankeen keskeisin tavoite on parantaa edellytyksiämme  arvioida ympäristön tilan muutoksen vaikutuksia Euroopan metsiin. Käsiteltäviä aiheita ovat aineistotarpeet, metsien tilan ja kehityksen mallintaminen mukaan lukien mallien tarkkuus.

RAIN (2013-2016)

Ydinvoimalaturvallisuuden ja sää- ja ilmastoriskien hallinta

EXWE/SAFIR2018 (2015-2018) Hankkeen tavoitteena on syventää nykyisten ja suunniteltujen voimalaitospaikkojen ympäristöolosuhteiden ymmärtämistä keskittyen ilmakehän, Itämeren ja avaruussään ääri-ilmiöihin. Lisäksi tavoitteena on tukea todennäköisyysperusteista riskianalyysiä ja kehittää ympäristövaikutusten mallinnusta. Hankkeessa tutkitaan ydinvoimalaitosten kannalta kriittisten sääilmiöiden esiintymistä muuttuvassa ilmastossa, meriveden korkeuden vaihteluita voimalaitospaikoilla eri aikaskaaloissa, peräkkäisten aurinkomyrskyjen vaikutuksia ja päästöjen leviämismallinnusta. Hankkeen tulokset laajentavat tietämystä ydinvoimalaitosten mahdollisista ulkoisista riskeistä.

MMM-rahoittamaa

ILMAPUSKURI (2013-2016) Hankkeessa tutkitaan kuinka maataloudessa sopeutumistoimilla voidaan parantaa tuotantojärjestelmiä ja -menetelmiä niin tila-, alue- kuin kansallisella tasolla. Hanke tuottaa oleellisen tärkeää tietoa siitä, miten maatalouden haavoittuvuutta voidaan vähentää ja puskurointi- ja palautumiskykyä (resilienssi) parantaa, kun ilmastonmuutos etenee ja säävaihtelut ja sään ääri-ilmiöiden esiintyvyys ja voimakkuus muuttuvat. Hanke toteutetaan yhdessä MTT:n kanssa.

26.6.2015