Kirjoittajakokemuksia IPCC:n viidennestä arviointiraportista

lImastonmuutoksen tilaa kartoittava IPCC:n arviointiraportti julkaistiin vuonna 2013. Edellisen, neljännen arviointiraportin suomalaiskirjoittajana toiminut Riitta Pipatti kertoo, mitä kirjoittajan työstä jäi käteen.

Tänä vuonna käynnistyy IPCC:n kuudennen arviointiraporttien (Sixth Assessment Report, AR6) sarjan kirjoitusprosessi. IPCC, eli
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, etsii raportin kirjoittajiksi ansioituneita tutkijoita myös Suomesta. Ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa yhteen kokoavan ja analysoivan raportin kirjoittajiksi valittaan lopulta noin 800 asiantuntijaa eri puolilta maailmaa.

IPCC tarjoaa hyvin pureskeltua tietoa ilmastonmuutoksesta. Arviointiraportin kirjoittajiin kuuluu iso osa alan parhaista asiantuntijoista. Riitta Pipatti osallistui neljännen arviointiraportin ilmastonmuutoksen hillintää käsittelevän osan jäteluvun kirjoittamiseen johtokirjoittajana. Hän on ollut myös koordinoiva johtokirjoittaja kasvihuonekaasuinventaario-ohjelman useammassa menetelmäraportissa ja hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia käsittelevässä erikoisraportissa. 

"Kirjoittajana olo on ollut opettavaista. Työ edellyttää usein sitä, että pystyy tekemään työtä normaalin työajan lisäksi. Kirjoittajaksi pääseminen on aina iso meriitti tutkijan uralla. Itse olen kuitenkin kokenut arvokkaimmaksi anniksi sen, että olen solminut hyviä kontakteja muiden maiden tutkijoihin. "Verkostoitumisen lisäksi olen oppinut paljon muista kulttuureista ja ennen kaikkea saanut elinikäisiä ystäviä", Pipatti tähdentää.

"Raportin kirjoittamiseen kului kosolti aikaa. Työskentely oli intensiivistä ja tieteellisen kirjallisuuden läpikäynti vaati paljon työtunteja, mutta työ oli vaivan arvoista. Uskon, että arviointiraportit lisäävät ihmisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta.

 Suomessa työskenteleville tai suomalaisille asiantuntijoille helpoin tie tarjoutua IPCC AR6 -raportin kirjoittajaksi on IPCC:n Suomen Focal Point:in kautta.