IPCC:n kuudennen arviointiraportin kirjoittaminen käynnistyy

IPCC:n kuudennen arviointiraporttien kirjoittaminen käynnistyy, kun kirjoittajat ovat selvillä.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on syksyllä 2017 hakenut kirjoittajia kuudetta arviointiraporttia varten (AR6, Sixth Assessment Report). Kirjoittajaehdokkaita on haettuAR6:n kolmeen osaraporttiin: Working Group I - The Physical Science Basis; Working Group II - Impacts, Adaptation, and Vulnerability; Working Group III - Mitigation of Climate Change.

Osaraporttien sisältösuunnitelmat ja kirjoittamisen aikataulut löytyvät täältä:

Working Group I

Working Group II

Working Group III

YK:n alainen tieteellinen paneeli IPCC ei tee ilmastopolitiikkaa. Arviointityö tapahtuu tieteellisten periaatteiden mukaisesti. Sen aikana analysoidaan tuorein tieteellinen, tekninen ja sosioekonominen ilmastonmuutokseen liittyvä kirjallisuus.

Raportin kirjoittaminen on iso operaatio, johon osallistui pääkirjoittajien lisäksi apukirjoittajia, koko kirjoitusprosessia ohjaavia koordinoivia kirjoittajia sekä niin sanottuja arvioivia kirjoittajia. Kirjoittajilta vaaditaan laajaa asiantuntemusta sekä aikaa perehtyä omaan tehtäväänsä. Kirjoitusprosessi tarjoaa mahdollisuuden työskennellä yhdessä alansa huippujen kanssa. Tarkka kuvaus IPCC-raportin laatimisesta ja eri kirjoittajien rooleista löytyy täältä: https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-a-final.pdf

"Globaalisti ehdokkaita on paljon mutta lopullisiin kirjoitustiimeihin on yleensä mahtunut mukaan muutama suomalainenkin", toteaa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja ja Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtaja Juhani Damski.

Vaikkei kaikilla ilmastonmuutoksen asiantuntijoilla ole mahdollisuutta ryhtyä kirjoittajaksi, he voivat päästä tutustumaan raportin luonnoksiin kommentointikierrosten aikana. "Ensiarvoisen tärkeää on, että sekä tieteentekijät että hallinnon asiantuntijat osallistuvat laajasti raporttien luonnosten kommentointiin. Raporttien tulee olla luotettavia mutta myös tarjota ymmärrettävässä muodossa tietoa päätöksenteon tueksi", kertoo Juhani Damski. Suomessa työskenteleville tai suomalaisille asiantuntijoille helpoin tie tarjoutua IPCC AR6 -raportin kirjoittajaksi on IPCC:n Suomen Focal Point:in kautta.

 

27.10.2017

IPCC kirjoittajatyö

Katso IPCC:n video kirjoittajantyöstä:

 

Lue Riitta Pipatin kokemuksia IPCC:n arviointiraportin kirjoitustyöstä