Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartta

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Edellinen jääkartta

JÄÄTIEDOTUS 28.03.2017

Jäät liikkuvat kaakkoon kaikilla merialueilla.

Perämeren pohjoisosassa on saaristossa 45-70 cm paksua kiintojäätä. Ulompana on 30-60 cm paksua ahtautunutta yhteenajautunutta jäätä noin Raahen leveysasteelle. Etelämpänä on 15-40 cm paksua hyvin tiheää ajojäätä, jonka joukossa on paksuja yhteenjäätyneestä sohjosta muodostuneita lauttoja. Jääkenttä on vaikeakulkuinen ja siinä esiintyy paikoin puristusta.

Perämeren eteläosassa on saaristossa 20-40 cm paksua kiintojäätä. Kiintojään edustalla, Ykskiven pohjoispuolella, on 15-40 cm paksua hyvin tiheää ahtautunutta ajojäätä. Edelleen Merenkurkkuun on avointa.

Merenkurkussa on sisäsaaristossa 20-40 cm paksua kiintojäätä. Kiintojään reunassa on kapea sohjovyö. Ulompana on avointa.

Selkämerellä on sisäsaaristossa 10-40 cm paksua haurastuvaa kiintojäätä. Ulompana on avointa.

Saaristomerellä on sisäsaaristossa haurasta kiintojäätä ja ohutta tasaista jäätä. Väyläalueilla on avointa.

Suomenlahden länsiosassa on sisäsaaristossa haurasta jäätä.

Suomenlahden itäosassa on sisäsaaristossa 15-35 cm paksua haurastuvaa kiintojäätä. Ulompana on 10-25 cm paksua hyvin harvaa ajojäätä ja avointa. Linjan Someri - Seiskari itäpuolella on 10-30 cm paksua hyvin tiheää ajojäätä.

Jäänmurtajat: Kontio, Polaris, Sisu ja Frej avustavat Perämeren pohjoisosassa. Otso avustaa Perämeren eteläosassa. Voima avustaa itäisellä Suomenlahdella.

Liikennerajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi ja Oulu, IA yli 4000 tonnia.
Raahe, Kalajoki, Kokkola ja Pietarsaari, IA yli 2000 tonnia.
Vaasa, IA ja IB yli 2000 tonnia.
Kaskinen, Loviisa, Kotka ja Hamina, I ja II yli 2000 tonnia.

Reittijakojärjestelmä Merenkurkussa on tilapäisesti poissa käytöstä jääolojen takia 18. helmikuuta alkaen.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60°00'N tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 78 tai puhelimitse +46 31 699 100

Tietoa kartoista

Koko Itämeren kattava jääkartta (pdf) julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa (maanantaisin ja torstaisin) ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Siinä esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen liikennerajoitukset.
 
Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.
 
Vaihdettavilla kartoilla kerrotaan kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), viikon takainen tilanne, vuoden takainen tilanne ja tämän hetkiset jäänmurtajien sijainnit.

 

Lisätietoa