Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartta

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Edellinen jääkartta

JÄÄTIEDOTUS 27.04.2017

Perämerellä jäät ajautuvat etelään.

Perämeren pohjoisosassa on saaristossa 45-75 cm paksua paikoin haurasta kiintojäätä Kemi kolmeen ja Oulu kolmeen. Kiintojään edustalla on noin 15 mpk leveä kaistale hyvin harvaa ajojäätä. Ulompana on 15-60 cm paksua ahtautunutta hyvin tiheää ja tiheää ajojäätä noin linjalle Kalajoki - Rödkallen. Jääkentässä on railoja ja avovesialueita. Ulompana on 5-40 cm paksua tiheydeltään vaihtelevaa ajojäätä. Jään reuna kulkee noin linjalla Ykskivi - Simpgrundet.

Perämeren eteläosassa on sisäsaaristossa haurasta kiintojäätä. Ulompana on avointa.

Merenkurkussa on sisäsaaristossa haurasta jäätä. Ulompana on avointa.

Suomenlahden itäosassa on Viipurinlahdella ja Primorskin edustalla paikoin haurasta jäätä. Ulompana on avointa.

Jäänmurtajat: Otso, Kontio ja Polaris avustavat Perämerellä.

Liikennerajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi ja Oulu, IA yli 4000 tonnia.
Raahe, IA yli 2000 tonnia.
Kalajoki, IA ja IB yli 2000 tonnia.
Kokkola ja Pietarsaari, I ja II yli 2000 tonnia.

Liikennerajoitusmuutokset: Huhtikuun 28. päivästä alkaen vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Saimaa ja Saimaan kanava, II yli 2000 tonnia.

Saimaan kanava avataan liikenteelle huhtikuun 29. päivänä.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60°00'N tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 78 tai puhelimitse +46 31 699 100

Tietoa kartoista

Koko Itämeren kattava jääkartta (pdf) julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa (maanantaisin ja torstaisin) ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Siinä esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen liikennerajoitukset.
 
Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.
 
Vaihdettavilla kartoilla kerrotaan kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), viikon takainen tilanne, vuoden takainen tilanne ja tämän hetkiset jäänmurtajien sijainnit.

 

Lisätietoa