Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartta

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Murtajat

JÄÄTIEDOTUS 24.04.2018

Merenkurkussa jäät liikkuvat hitaasti pohjoiskoilliseen.

Perämeren pohjoisosassa on saaristossa 40-75 cm paksua kiintojäätä, jonka reunassa on 30-50 cm paksua ahtautunutta yhteenjäätynyttä ajojäätä Kemi kahden lounaispuolelle ja Oulu yhteen. Sen edustalla Kemi yhteen, Oulun Porttiin ja Merikalloihin on railo. Ulompana on 25-50 cm paksua päällekkäin ajautunutta ja ahtautunutta jäätä. Jääkentässä on halkeamia ja pieniä railoja.

Perämeren eteläosassa on saaristossa 30-55 cm paksua kiintojäätä. Kiintojään edustalla on vaikeakulkuinen ahtojäävyöhyke. Ulompana on 20-50 cm paksua pääosin hyvin tiheää ahtautunutta ajojäätä. Jääkentässä on halkeamia ja pieniä railoja.

Merenkurkun pohjoispuolella on 20-40 cm paksua, pääosin hyvin tiheää ajojäätä. Merenkurkussa on 10-30 cm paksua harvaa ajojäätä, jonka joukossa on joitakin paksumpia lauttoja. Nordvalenin lounaispuolella on avointa. Vaasan saaristossa on 30-55 cm paksua haurastuvaa kiintojäätä Ensteniin. Edelleen, noin Norra Gloppsteniin, on 20-35 cm paksua tasaista jäätä. Väylä on pääosin avoin. Vaasan majakan ympäristössä on laajoja 20-35 cm paksuja jäälauttoja.

Selkämerellä on saaristossa haurasta kiintojäätä. Ulompana on jäätöntä.

Saaristomerellä on sisäsaaristossa paikoin haurasta jäätä. Muuten on jäätöntä.

Suomenlahden länsiosa on jäätön.

Suomenlahden itäosassa on sisäsaaristossa paikoin haurasta kiintojäätä. Ulompana on avointa. Linjan Halli - Seiskari itäpuolella on 10-30 cm paksua ajojäätä.

Jäänmurtajat: Kontio, Otso, Polaris, Urho ja Sisu avustavat Perämerellä. Zeus avustaa Merenkurkussa.

Liikennerajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi, Oulu, Raahe, Kalajoki, Kokkola ja Pietarsaari, IA yli 4000 tonnia.
Vaasa, IA yli 2000 tonnia.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60°00'N tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 78 tai puhelimitse +46 31 699 100.

Aluksen, joka on matkalla Perämeren satamaan, on ilmoittauduttava Bothnia VTS:lle 20 mpk ennen Nordvalenin majakkaa VHF-kanavalla 67.

Reittijakojärjestelmä Merenkurkussa on tilapäisesti poissa käytöstä.

Tietoa kartoista

Koko Itämeren kattava jääkartta (pdf) julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa (maanantaisin ja torstaisin) ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Siinä esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen liikennerajoitukset.
 
Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.
 
Vaihdettavilla kartoilla kerrotaan kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), viikon takainen tilanne, vuoden takainen tilanne ja tämän hetkiset jäänmurtajien sijainnit.

 

Lisätietoa