Pääjohtaja ja esikunta

Ilmatieteen laitos on liikenne- ja viestintäministeriön alainen tutkimus- ja palvelulaitos, jota johtaa pääjohtaja Juhani Damski.

Pääjohtajan esikunnan tehtävänä on huolehtia  laitostason kansainvälisistä asioista,  sidosryhmäsuhteista sekä Ilmatieteen laitoksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Yhteystiedot

Pääjohtaja Juhani Damski
Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1
PL 503
00100 Helsinki
puh. 029 539 2201

Juhani Damski CV

Pääjohtajan assistentti
Joanna Saarinen
puh. 029 539 2201

Kansainvälisten asioiden päällikkö
Maria Hurtola

puh. 029 539 2220

Kuva: Tero Pajukallio