Kehitämme sää- ja ilmastopalveluita myös maailmalla

Viimeisen 50 vuoden aikana olemme kehittäneet sää- ja ilmastopalveluita yli 100 maassa.

Ilmatieteen laitos on sää- ja ilmastoalan kansainvälisen yhteistyön konkari, olemme toteuttaneet hankkeita jo 1970-luvulta alkaen eri puolilla maailmaa. Lisääntynyt tietoisuus ja julkinen keskustelu ilmakehän ilmiöistä ovat entisestään lisänneet kiinnostusta kansallisten ilmatieteen laitosten tuottamiin palveluihin ja niihin kohdistuvat vaatimukset ovat jatkuvasti lisääntyneet ympäri maailmaa. Sopeutuminen ilmastonmuutokseen luo myös lisäpaineita vaarallisten sääilmiöiden varautumiseen kun ilmaston käytös muuttuu totutusta.

 

Ilmatieteen laitos pyrkii omien hankkeidensa kautta parantamaan kansallisten sää- ja ilmastopalveluiden tasoa ja kestävää kehitystä ja tätä kautta turvaamaan väestön turvallisuuden ja talouden kehityksen edellytykset. Tyypillisessä hankkeessa keskitytään ennakkovaroitustoiminnan kehittämiseen, sisältäen koulutusta ja yhteistyötä sää- ja ilmastohavaintojen, tietoliikenteen, numeeristen mallien, datan käsittelyn, ennustustoiminnan, varoitusten räätälöinnin ja lopulta varoitusten vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Kansainvälisiin hankkeisiin ja kehitysyhteistyöhön osallistuu Ilmatieteen laitoksen kokeneita erikoisasiantuntijoita lähestulkoon kaikilta laitoksen osaamisalueilta. Ilmatieteen laitoksen kansainvälisiä hankkeita koordinoi tehtävää varten perustettu kansainväliset projektit -ryhmä, jonka päällikkönä toimii Matti Eerikäinen.

Kuva: Jaakko Nuottokari
 

 

Yhteystiedot

Sähköposti: expert.services@fmi.fi

Harri Pietarila
Yksikön päällikkö, Asiantuntijapalvelut
puh. +358 50 337 8224

Matti Eerikäinen
Ryhmäpäällikkö, Kansainväliset Projektit
puh. +358 40 703 1434

Esitteitä