Kesän 2006 sää

Terminen kesä 2006 alkoi varhain Etelä-Suomessa


Toukokuun alussa, maan eteläosassa jo huhtikuun loppupuolella, koettiin kautta maan kesäisiä lämpötiloja. Terminen kesä, jolloin vuorokauden keskilämpötila on pysyvästi 10 asteen yläpuolella, alkoi etelässä tänä vuonna varhain, mutta ei kuitenkaan ennätyksellisen aikaisin (taulukko alla). Muualla maassa termisen kesän alku oli lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Loppupäästään taas terminen kesä venyi koko maassa tavanomaista myöhempää. Terminen kesä kestikin esimerkiksi Helsinki Vantaalla 159 vrk, mikä oli yli kuukauden keskimääristä pitempi.

Kesän 2006 helteet

Hellehuiput 2006

13.6.2006 oli huippuhelteinen maan pohjoisosassa ja Pohjanmaalla

Taulukkoon on listattu ne asemat, joilla mitattiin 13.6.2006 yli 30 astetta. Kesäkuun ennätykset on merkitty niille havaintoasemille, jotka ovat olleet toiminnassa vähintään vuodesta 1971 lähtien. Kolmella asemalla saatiin uusi kesäkuun lämpöennätys.

Vuorokauden keskilämpötila päivittäin muutamalla paikkakunnalla kesällä 2006


Vuorokauden keskilämpötila on merkitty vihreällä. Vertailukauden 1971-2000 keskilämpötiloista lasketut tasoitetut arvot ovat 3 %, 50% ja 97 % esiintymistodennäköisyyden kohdalla. Keskellä oleva lila viiva kuvaa vuorokauden keskilämpötilan 50% -arvoa eli mediaania. Kun vuorokauden keskilämpötila (vihreä) alittaa 3% tai ylittää 97% todennäköisyysrajan, se tarkoittaa, että kyseisenä päivänä vastaavaa sattuu enintään 3 kertaa 100 vuodessa.

Kuukauden keskilämpötilan ero keskimääräiseen 2000-luvulla

Lämpötiloiltaan kesä 2002 oli melko ylivoimainen, mutta paljon sen alapuolelle ei jääty 2006!

Ennätyksellisen vähäsateista laajalti Suomessa 2006

Maan laajuisesti kesällä 2006 satoi vähiten


Elokuussa 2006 täysi pouta jatkui kuukauden puoliväliin asti pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Kaikkein vähäsateisinta on elokuun päättyessä kapealla vyöhykkeellä etelärannikolla sekä erityisen laajasti Perämeren ympäristössä ja osassa Etelä-Lapissa.

Taulukossa osoitetaan, että kulunut kesä on ollut vähäsateisin lukuisilla paikkakunnilla tarkastelujaksolla 1961-2006. Ilmatieteen laitoksen ilmastotietokannassa ei ole kaikkien asemien sademäärätietoja ennen vuotta 1961, jonka takia 1900-luvun varhaisemmat vuodet tarkastellaan vain muutamilta mittauspaikoilta.

Helsinki-Kaisaniemen kaikkien mittausvuosien (1844 alkaen) pienin kesän sademäärä, 35 mm saavutettiin nyt 2006, toiseksi vähiten, 47 millimetriä kertyi vuonna 1868.

Vähintään 30 vrk kestäneet poutajaksot 1961 alkaen

Poutapäiviksi katsotaan päivät, jolloin on satanut enintään 0,1 mm.

Kesällä 1955 satoi myös hyvin vähän


Kuvassa on vertailtu Helsingin Kaisaniemen kesän 1955 päivittäisiä sateita kesän 2006 sademääriin.
Karttojen asteikko on sama kuin kesän 2006 kartoissa.

Kesäsademäärien suhde keskiarvoon kuukausittain 2000-luvulla