Magneettinen kalibrointi- ja testilaboratorio

Nurmijärven geofysiikan observatorion laboratorio tarjoaa magneettisia mittauksia lentokentillä ja observatoriossa. Lentokentillä voimme mitata lentokoneille magneettisen suuntareferenssin. Satelliitteihin, kartoitukseen ja muihin sovelluksiin tarkoitettuja magnetometrejä voimme kalibroida observatoriossa. Samoin lentokentillä käytettäviä kompasseja.

Mittaukset lentokentillä

Lentokentillä laboratorio suorittaa kompensointipaikkojen magneettisen häiriöisyyden ja deklinaation määrityksiä. Kompensointipaikoissa lentokoneiden magneettinen suunnanmäärityslaite (flux valve tai kompassi) tarkastetaan mitattujen magneettisten suuntien mukaan. Magneettikentän suunta (eranto) muuttuu Suomessa noin asteen kymmenessä vuodessa, mikä pitää ottaa huomioon kompensointipaikoilla.

Magnetometrit

Kolmekomponenttisen magnetometrin anturien kohtisuoruudet voidaan mitata noin yhden kaariminuutin tarkkuudella ja komponenttien muuntokertoimet ±0.02 % tarkkuudella. Kalibrointi voidaan tehdä eri lämpötiloissa: -20 ... +60°C. Lämmitys tehdään kontrolloidusti sähkön avulla ja huonelämpötilan alapuolelle päästään hiilidioksidijäällä. Myös lineaarisuus ja nollakohdan poikkeama voidaan mitata. Magnetometrin ulostulo voi olla analoginen tai digitaalinen.

Erityisesti satelliittimagnetometreja varten on optinen suuntaus, jolla magnetometrin magneettisten ja mekaanisten suuntien väliset kulmat voidaan mitata ±0.03 asteen tarkkuudella. Suuntaus tehdään laser-säteen avulla.

Kompassit

Laboratoriossa kalibroidaan lentoyhtiöiden kompasseja. Näitä kompasseja käytetään lentokoneiden magneettisena suuntareferenssinä. Kalibrointi tapahtuu observatorion absoluuttihuoneessa, missä magneettikentän suunta tunnetaan joka hetki tarkasti.

Lue lisää