Neuvottelukunta

Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunnan tehtävänä on mm. arvioida yleisesti IL:n tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tukea laitoksen strategista suunnittelua.

Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunta

 • Puheenjohtaja: pääjohtaja Mari Walls, Luonnonvarakeskus
 • Varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Sanna Ruuskanen, liikenne- ja viestintäministeriö

Muut jäsenet:

 • toimialajohtaja Mia Nykopp, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 • toimitusjohtaja Kari Savolainen, Finavia
 • alivaltiosihteeri Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö
 • professori Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto (1.8.2017->)
 • toimitusjohtaja Lauri Kivinen, Yleisradio Oy (1.8.2017->)
 • prikaatikenraali Harri Ohra-aho, Pääesikunta
 • hallituksen puheenjohtaja Mikko Niini, Navidom Oy
 • tutkimusjohtaja Laura Höijer, ympäristöministeriö
 • pääjohtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos
 • Karita Lesojeff, ILMAVA ry (henkilöstön edustaja)
 • pääjohtajan assistentti Joanna Saarinen, Ilmatieteen laitos (neuvottelukunnan sihteeri)

6.7.2017