Pienhiukkaset ja Ilmasto

Ryhmässä tutkitaan alailmakehässä olevia pienhiukkasia ja erityisesti niiden ilmastonmuutoksen kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Toisin kuin kasvihuonekaasuilla, ilmakehän pienhiukkasilla oletetaan olevan ilmastoa viilentävä vaikutus. Pienhiukkasten ilmastollisesti tärkeimmät ominaisuudet ovat niiden lukumääräpitoisuus, koko ja kemiallinen koostumus. Pienhiukkasten elinikä ilmakehässä on tyypillisesti vain muutamia päiviä, mistä johtuen hiukkasten ominaisuuksilla ja vaikutuksilla on suuria paikallisia ja ajallisia vaihteluita.

Kuva: NASA

Eyjafjallajokullin purkaus Islannissa tuottaa ilmakehään uusia pienhiukkasia 17.4.2010.
Kuva: NASA Earth Observatory

Ryhmän päätutkimusaiheet ovat

  • pienhiukkasten fysikaaliset, kemialliset ja optiset ominaisuudet
  • pienhiukkasten ilmakehäprosessit; kaasu-hiukkasmuuntuma ja vuorovaikutus ilmastosysteemin kanssa

Tutkimus perustuu jatkuvatoimisiin mittauksiin, laboratoriokokeisiin ja mallitukseen. Pallas-Sodankylän-mittausasemalla mitataan jatkuvatoimisesti pienhiukkasten lukumääräpitoisuutta, kokojakaumaa ja niiden kykyä sirottaa ja absorboida valoa. Mittaukset kuuluvat Maailman ilmatieteen järjestön GAW-ohjelmaan.

Muita mittausasemia suomessa ovat ilmanlaadun seuranta-asemat Utö:ssä ja Virolahdella. Lisäksi hiukkasia mitataan ulkomailla yhteistyöprojekteissa paikallisten organisaatioiden kanssa. Laboratoriokokeiden avulla tutkitaan pienhiukkasten fysikaalis-kemiallisia perusominaisuuksia ja niiden muodostumista tiivistymiskykyisistä kaasuista. Mallituksella tutkitaan pienhiukkasiin vaikuttavia ilmakehäprosesseja.

Ryhmä kuuluu Suomen Akatemian nimeämään tutkimuksen huippuyksikköön sekä pohjoismaiseen CRAICC-huippuyksikköön.

YHTEYSTIEDOT

Ryhmäpäällikkö
Dosentti Heikki Lihavainen
p. 029 539 5492

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@fmi.fi
Fax 029 539 3503