Rekisteriseloste: Omat havainnot

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä:
Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1
00560 HELSINKI
puh. 029 539 1000
kirjaamo@fmi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
suunnittelija Ismo Karjalainen
Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki
029 539 2106

3. Rekisterin nimi:
Ilmatieteen laitoksen sää -sovelluksen kansalaishavaintorekisteri (omat havainnot -toiminnallisuus)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

  • Seurata kansalaishavaintojen määrää
  • Havaintojen koostaminen laitteittain

5. Rekisterin tietosisältö:
Tiedotepalvelun tilaajan ilmoittamat tiedot:

  • laitetunniste
  • paikkatieto
  • aikatieto
  • havainto
  • lisätietokenttä (vapaaehtoinen)

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Ilmatieteen laitoksen sää -sovelluksen käyttäjät

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja voidaan kopioida kansalliseen kansalaishavainnot-tietokantaan (ENVIBASE) ja Euroopan rajuilma- ja myrskytietokantaan (ESWD).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
A) Manuaalinen aineisto: Ei manuaalista aineistoa

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Fyysinen tietoturva on korkeaa tasoa, tiedot sijaitsevat suojatuissa tiloissa olevilla palvelimilla ja tietokannoissa.

21.11.2017