Tiedotearkisto: 2001

Ilmatieteen laitos tutkii Hyvinkään ilmanlaatua

28.9.2001 12:00

Hyvinkään kaupunki on tilannut Ilmatieteen laitokselta tutkimuksen kaupunki-ilman hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksista. Mittaukset tehdään loppuvuoden 2001 aikana kahdella mittausasemalla. Tutkimuksen tavoitteena on mitata ja arvioida ilmanlaatua kaupungin keskustassa liikennealueella ja asutusalueella, koska ilman liian suuri hiukkaspitoisuus on terveysriski asukkaille.

Hyvinkäällä vastaavia mittauksia ei ole aikaisemmin tehty, joten nyt tehtävällä tutkimuksella saadaan ensimmäinen arvio Hyvinkään ilmanlaatutilanteesta. Ilmanlaatua arvioidaan vertaamalla pitoisuuksia kotimaisiin ohjearvoihin ja äskettäin vahvistettuihin Euroopan Unionin ilmanlaatudirektiiveihin.

Mittausasemat on sijoitettu pääterveysasemalle ja vilkasliikenteisen Uudenmaankadun varteen, jossa kulkee noin 15 000 autoa vuorokaudessa. Liikennemittauspisteen yhteyteen on perustettu myös sääasema, jonka avulla saadaan tietoja pitoisuuksiin vaikuttavista säätekijöistä.

Korkeita ilman hiukkaspitoisuuksia voi esiintyä myös verraten pienissä taajamissa. Hiukkasia koskevat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että niistä voi aiheutua terveyshaittoja alhaisissakin pitoisuuksissa. Sellaista pitoisuutta, jonka alapuolella ei esiintyisi haittoja, ei ole pystytty osoittamaan. Hiukkasten aiheuttamille terveysvaikutuksille ovat herkimpiä lapset, vanhukset ja erityisesti astmaa, pitkäaikaista keuhkoputken tulehdusta tai sydäntauteja sairastavat henkilöt. Huono ilmanlaatu voi myös lisätä astmakohtauksia ja hengitystietulehduksia sekä heikentää keuhkojen toimintakykyä.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, ilmanlaadun erikoistutkija Raimo Kartastenpää, (09) 1929 5440, raimo.kartastenpaa@fmi.fi
Hyvinkään kaupunki, ympäristöpäällikkö Minna Sulander, (019) 4594 902, 0400 610 804, minna.sulander@hyvinkaa.fi