Tiedotearkisto: 2002

Sääennusteiden avulla suojellaan ihmisiä

15.4.2002 12:00

Käytettävissä olevan säätiedon ja ilmastotilastojen parhaalla mahdollisella hyödyntämisellä voidaan huomattavasti vähentää inhimillisiä kärsimyksiä. Meteorologia liittyy tiiviisti kehitysyhteistyöhön, sillä kaikista luonnonkatastrofeissa kuolleista ihmisistä 90 prosenttia on kuollut säähän ja vesiolosuhteisiin liittyvissä onnettomuuksissa. Luotettavan ennusteen avulla voidaan evakuointi ja suojaustoimet aloittaa ajoissa sekä vähentää ihmisiin ja omaisuuteen kohdistuvia tuhoja.

Kehitysyhteistyössä sää- ja ilmastotietoa tarvitaan muun muassa maataloudessa, kun päätetään maankäytöstä, viljelykasveista ja viljelymenetelmistä sekä kasvatettavista eläimistä. Reaaliaikaisia säätietoja tarvitaan tuotannon eri toimintojen ajoittamiseen ja sääilmiöiden, esimerkiksi hallan ja kuivuuden, haittojen vähentämiseen. Myös turvallinen ilma- ja meriliikenne tarvitsevat jatkuvaa sään seurantaa ja sääennusteita.

Kehitysmaissa säähavaintojen tekoa hankaloittavat havaintoasemien vähyys sekä vanhanaikaiset havaintolaitteistot, tietoliikennejärjestelmät ja meteorologien työvälineet sekä ammattitaitoisen henkilöstön vähyys. Muun muassa näitä asioita meteorologinen kehitysyhteistyö pyrkii tukemaan.

Koska ilmakehä ei tunne maiden rajoja, ilmatieteen laitokset tekevät yhteistyötä säähavaintojen vaihtamisessa ympäri maapalloa. Maailman ilmatieteen järjestöllä WMO:lla on maailman laajuinen sää- ja ympäristötiedon keruu-, analysointi- ja jakelujärjestelmä, jonka kautta meteorologit ja tietokonemallit saavat tarvitsemansa säätiedot.

Afrikka 2002 -tapahtuma Kaapelitehtaalla

Ilmatieteen laitos esittelee meteorologista kehitysyhteistyötä Afrikka 2002 Ihminen ja kehitys -tapahtumassa 18.-21.4. Kaapelitehtaalla Helsingissä, Tallberginkatu 1 C, osasto c13-14.

Näyttelypisteen lisäksi Ilmatieteen laitoksen asiantuntijat kertovat tapahtuman aikana luennoilla säätietojen merkityksestä kehitysyhteistyössä, Itä-Afrikan sateista ja sadehavainnoista Pohjois-Namibiassa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, Jarmo Astala, puhelin (09) 1929 3144, jarmo.astala@fmi.fi

Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoiden luennot Afrikka 2002 -tapahtumassa

Säätiedon merkitys kehitysyhteistyössä - Esimerkkinä Mosambikin tulvat vuonna 2000

Aluepäällikkö, Martti Mäkelä, puhelin (09) 6151 3800, martti.makela@fmi.fi

Tulvan_jälkiä_Mosambikissa Tulvan sorruttama tie Mosambikissa keväällä 2000.

Mosambikin tulva vuonna 2000 oli pitkäkestoinen ja laaja-alainen sääkatastrofi, jossa havaittiin lukuisia puutteita asutuksen suunnittelussa, eroosion vaikutusten huomioonottamisessa, virtaamien säätelyssä, evakuointijärjestelmän toiminnassa sekä viranomaisten ja avustusjärjestöjen yhteistoiminnassa.
Perjantaina 19.4. kello 15.30, Hima & Sali -ravintolan kabinetti
Sunnuntaina 21.4. kello 13.30, Työväenopiston luentotila

Itä-Afrikan sateista

Erikoistutkija, Ari Venäläinen, puhelin (09) 1929 4142, ari.venalainen@fmi.fi

Trooppisessa Itä-Afrikassa sateet vaihtelevat voimakkaasti eri vuodenaikoina. Sadekausi ajoittuu vuodenaikaan, jolloin aurinko on kohtisuoraan tarkasteltavan paikan yläpuolella. Lähellä päiväntasaajaa sadekausia on kaksi ja kääntöpiirien lähellä yksi. Esitelmässä käydään läpi sadekausien syntymekanismia, tarkastellaan sateiden vuodenaikais- ja alueellista vaihtelua ja tarkastellaan sademäärien pitkäaikaisvaihteluita.
Torstai 18.4. kello 13.30, Työväenopiston luentotila

Sadehavainnot Pohjois-Namibiassa 1905 - 1926

Tutkija Achim Drebs, puhelin (09) 1929 4121, achim.drebs@fmi.fi

Suomen lähetysseuran museon uudelleen järjestelyissä pari vuotta sitten löydettiin lähetyssaarnaaja Martti Rautasen tekemiä, ainutlaatuisia sääpäiväkirjoja Olukondasta Pohjois-Namibiasta vuosilta 1905-1926. Alkuperäiset säähavainnot Namibian alueelta ovat hyvin harvinaisia. Historian kulun takia pitkiä havaintosarjoja ei ole ja ilmastotutkimus joutuu turvautumaan juuri sellaisiin kuin Martti Rautasen säähavaintoihin. Aineisto on digitalisoitu ja analysoitu Ilmatieteen laitoksella.
lauantaina 20.4. kello 17.30, Hima & Sali -ravintolan kabinetti

Afrikka 2002 -tapahtuman verkkosivut