Tiedotearkisto: 2002

Satelliittidatakeskuksen toiminta käynnistyy Sodankylässä

22.5.2002 12:00

Ilmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteelliseen tutkimuskeskukseen perustettu otsonia mittaavan GOMOS-instrumentin prosessointikeskus FIN-CoPAC aloittaa toimintansa 22. toukokuuta. Keskus valmistui vuoden 2001 tammikuussa, mutta toiminnan käynnistämiseksi on odotettu GOMOS-instrumenttia kuljettavan Euroopan avaruusjärjestön ympäristösatelliitti Envisatin laukaisua. Envisat laukaistiin onnistuneesti avaruuteen maaliskuun alussa 2002.

Envisat tuottaa tietoa otsonikerroksesta
Sodankylässä tuotetaan Envisatin mittausaineistosta otsonin ja muiden kaasujen pystyjakaumia tiedeyhteisön käyttöön ja suurimmat tieteelliset odotukset kohdistuvatkin otsonikerroksen toipumiseen otsonikadosta. Tällä hetkellä ennustetaan, että voimistuva kasvihuoneilmiö saattaa pahentaa pohjoista otsonitilannetta ja hidastaa otsonikerroksen toipumista. Ilmatieteen laitos on Envisatin tuottaman otsonimittausaineiston pääasiallinen tieteellinen hyödyntäjä Suomessa. Suomalaisia tutkijoita kiinnostaa erityisesti arktisen alueen otsonikerroksen kehittyminen.

Satelliittidatakeskus työllistää sodankyläläisiä
Keskuksen rakentamisvaiheen kustannukset olivat yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa, josta 40 prosenttia tuli Lapin liitosta, 35 prosenttia Ilmatieteen laitoksesta ja 25 prosenttia Teknologian kehittämiskeskuksesta. Euroopan avaruusjärjestö maksaa jatkossa keskuksen toimintakustannukset koko Envisat-satelliitin toiminnan ajalta.

Satelliittiaineiston tietojenkäsittelytyöhön on koulutettu sodankyläläisiä työttömiä työnhakijoita erityisen työllisyysohjelman avulla. Koulutus alkoi syksyllä 1999 ja on jatkunut työharjoitteluna laukaisuun asti. Nyt henkilöstö työllistyy Euroopan avaruusjärjestön palkkaamana. Hankkeessa on tähän mennessä luotu kuusi uutta pysyvää työpaikkaa.

GOMOS-instrumentin nimi on lyhenne sanoista Global Ozone Monitoring by Occultations of Stars. Suomen prosessointikeskus FIN-CoPAC:in nimessä PAC tulee sanoista Processing and Archiving Centre; Co puolestaan tarkoittaa yhteistyötä arkistoinnin osalta saksalaisen vastaavan keskuksen kanssa.

Lue lisää Envisatista ja Gomoksesta ESAn verkkosivuilta

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, projektipäällikkö Osmo Aulamo, puhelin (016) 619 613, 040 518 1541, osmo.aulamo@fmi.fi