Tiedotearkisto: 2002

Ilmanlaadun tutkimus mukana pohjoismaisissa tutkimuksen huippuyksiköissä

5.11.2002 12:00

Ilmatieteen laitoksen Ilmanlaadun tutkimuksen tulosalue on mukana kahdessa tutkimuskonsortiossa, jotka on nimitetty pohjoismaisiksi huippuyksiköiksi. Ohjelman sihteeristö toimii Suomen Akatemiassa.

Research Unit on Biosphere-Aerosol-Cloud-Climate Interactions (NCoE) -huippuyksikkö tutkii ilmastonmuutoksen vaikutusta maapallon eläviä eliöitä sisältävään pintavyöhykkeeseen eli biosfääriin. Yksikössä on mukana ryhmiä suomalaisista, norjalaisista, ruotsalaisista, ja tanskalaisista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Pohjoismainen tutkijankoulutusakatemia, NorFA, rahoittaa NcoE-huippuyksikköä. NorFAn tarkoituksena on myös vahvistaa pohjoismaisen tutkijakoulutuksen laatua.

Nordic Centre for Studies of Ecosystem Carbon Exchange and its Interactions with the Climate System (NECC) -huippuyksikkö tutkii ilmakehän ja ekosysteemien välistä hiilidioksidi- ja metaanivaihtoa pohjoisissa ekosysteemeissä. Pohjoisiin ekosysteemeihin on varastoituneena suuria määriä orgaanista hiiltä, minkä takia niillä on keskeinen asema ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Yksikön muodostavat tutkimusryhmät Suomesta, Ruotsista, Islannista ja Tanskasta.

Pohjoismaiset luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnat sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnistivät pohjoismaisen huippuyksikköohjelman tarkoituksenaan lisätä pohjoismaisen tutkimuksen laatua ja kansainvälistä näkyvyyttä. Ohjelma toteutetaan vuosina 2003-2007. Ohjelmaan nimetyistä neljästä huippuyksiköstä kolme muodostuu laajoista tutkimusryhmien verkostoista ja yksi tarjoaa laitteistot ja infrastruktuurin pohjoismaisille tutkijoille. Ohjelmaan lähetettiin määräaikaan mennessä 18 hakemusta.

Lisätietoja pohjoismaiseen huippuyksikköohjelmaan valituista yksiköistä Suomen Akatemian verkkosivuilta.
Lehdistötiedote huippuyksiköistä luettavissa Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkosivuilta.

Ilmatieteen laitos on mukana myös Suomen Akatemian huippuyksikössä Research Unit on Physics, Chemistry and Biology of Atmospheric Composition and Climate Change, johon osallistuvat lisäksi Fysikaalisten tieteiden laitos ja Metsäekologian laitos Helsingin yliopistosta sekä Sovelletun fysiikan laitos Kuopion yliopistosta.

Lisätietoja Suomen Akatemian sivuilta sekä
Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden osaston
verkkosivuilta.