Tiedotearkisto: 2003

Ilmatieteen laitos tutki jätekeskuksen hajuvaikutuksia

8.5.2003 12:00

Ilmatieteen laitos arvioi uusilla leviämislaskelmiin perustuvilla menetelmillä jätekeskuksen aiheuttamia hajuhaittoja. Lahdessa sijaitsevan Kujalan jätekeskuksen hajututkimus on ensimmäinen Suomessa toteutettu jätekeskuksen aiheuttamien hajujen leviämisen mallinnus, jossa on pyritty ottamaan huomioon kaikki oleelliset jätteidenkäsittelyn hajupäästöt. Työ on tiettävästi ainutlaatuinen myös Euroopassa.

Lahden Kujalan jätekeskuksen aiheuttamia lyhyt- ja pitkäaikaisia hajuhaittoja ja hajujen voimakkuutta arvioitiin erilaisilla jätekeskuksen ympäristövaikutusten arviointihankkeen vaihtoehdoilla. Vaikutuksia arvioitiin nykytilanteessa sekä vuosina 2005, 2008 ja 2011. Suunnitelluilla tulevilla toimenpiteillä jätekeskuksen hajupäästöt vähenevät neljäsosaan nykyisistä muun muassa kompostointilaitoksen ja mekaanis-biologisen käsittelylaitoksen käyttöönoton myötä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi suunniteltaessa jätekeskuksen tulevia kehittämisinvestointeja ja lähialueiden maankäyttöä.

Uusilla menetelmillä havainnollista tietoa

Ilmatieteen laitos tekee hajumallilaskelmat ja muut päästöjen leviämislaskelmat käyttämällä tutkimusalueen todellisia säätietoja. Leviämismallilaskelmien avulla voidaan ennakoida, millaisia vaikutuksia suunnitelluilla toimenpiteillä on ilmanlaatuun päästöjen muuttuessa. Ilmatieteen laitos on verrannut hajumallituloksiaan eri paikkakunnilla tehdyissä kenttätutkimuksissa, kuten asukkaiden hajupaneeleissa, saatuihin tietoihin. Mallintamalla ja kenttätutkimuksin saadaan yhteensopivia tuloksia, jotka täydentävät toisiaan hajuvaikutuksia arvioitaessa.

Kujalan jätekeskuksen tutkimuksessa kehitetyt hajujen mallintamismenetelmät ovat käytettävissä vastaavanlaisiin sovellutuksiin muissakin maamme jätekeskuksissa. Ilmatieteen laitos tuottaa mallilaskelmin tiedot siitä, minkälaisia hajuhaittoja jätteiden käsittelystä muodostuu erilaisilla toiminta- tai hankevaihtoehdoilla. Mallilaskelmat tehdään supertietokoneella.

Kujalan jätekeskus

Mallilaskelmien tuloksina saatavista karttakuvista käy havainnollisesti ilmi, millä alueilla hajutilanne paranee tai huononee, jos tietty hankevaihtoehto toteutuu. Kujalan jätekeskuksen tapauksessa on nähtävissä selvä hajutilanteen muutos vuosien 2002 ja 2011 tarkasteluvaihtoehtojen välillä. Hajut vähenevät vihreillä alueilla ja lisääntyvät punaisilla ja keltaisilla alueilla.

Hajumallia on sovellettu aiemmin muun muassa sellu-, elintarvike- ja kemianteollisuuden sekä jätevedenkäsittelyn ja kompostoinnin hajuvaikutusten arvioinneissa. Ilmatieteen laitos on mukana myös äskettäin käynnistyneessä laajahkossa tutkimushankkeessa, jossa selvitetään suomalaisten sikaloiden ja siipikarjankasvattamoiden hajuhaittoja.

Lisätietoja:

tutkimusryhmän päällikkö Harri Pietarila, puh. (09) 1929 5432 gsm 050 3378 224 harri.pietarila@fmi.fi