Tiedotearkisto: 2004

Arktinen alue lämpenee kaksinkertaisella nopeudella

9.11.2004 12:00

Ilmatieteen laitos on ollut yksi tänään Reykjavikissa julkistettavan Arctic Climate Impact Assessment -raportin päävastuukirjoittajista. Raportin mukaan ilmastonmuutos koettelee arktista aluetta nopeammin ja vakavammin kuin muita maapallon alueita.

Kuva: Noora Partamies

- Arktisen alueen keskilämpötila on noussut kaksinkertaisella nopeudella kuluneiden vuosikymmenien aikana muihin maapallon alueisiin verrattuna, kertoo Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas, joka on osallistunut ACIA-raportin kokoamiseen ja johtoryhmätyöskentelyyn. Raportin mukaan seuraavan sadan vuoden aikana ilmastonmuutoksen odotetaan kiihtyvän edelleen arktisella alueella muita alueita nopeammin. Muutos vaikuttaa monin tavoin sekä ympäristöön että yhteiskuntaan.

Raportti ennustaa arktisten alueiden ilmaston lämpenevän seuraavan sadan vuoden aikana edelleen jopa 4-7 asteella, mikäli hiilidioksidipäästöjä ei kyetä vähentämään.
- Nykyinen sukupolvi ratkaisee, millaisessa ilmastossa useat tulevat sukupolvet elävät. Ilmastonmuutos ei pysähdy kuluvalle vuosisadalle, vaan 2100-luvulla ilmaston lämpeneminen jatkuu, ellei päästöjä kyetä merkittävästi rajoittamaan seuraavan kahden vuosikymmenen aikana, Petteri Taalas kommentoi.

Arktisen alueen lämpeneminen heijastuu myös maapallon muihin osiin nopeuttamalla ilmastonmuutosta. Auringon säteilyä heijastavan lumen ja jään sulaminen arktisilla alueilla kiihdyttää koko maapallon lämpenemistä, kun auringon säteet imeytyvät paremmin jään alta paljastuvaan tummaan maaperään ja mereen. Muita maailmanlaajuisia vaikutuksia on mm. jäätiköiden sulamisesta aiheutuva merenpinnan kohoaminen. Suomen osalta raportissa mainitaan mahdolliset muutokset metsissä ja etenkin Lapin eläimistössä.

Yhtenä raportin pääkirjoittajista toiminut Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Aapo Tanskanen toteaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa yhdessä otsonikadon kanssa myös arktisten alueiden UV-säteilyannoksiin. Liiallisen UV-säteilyn on todettu aiheuttavan mm. ihosyöpää ja silmäsairauksia. - Arktisilla alueilla kasvavan sukupolven arvioidaan saavan haitallista UV-säteilyä elämänsä aikana jopa 30% enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet. Kohonnut ultraviolettisäteily vaikuttaa myös kasveihin ja eläimiin haitallisesti. UV-säteilyltä suojaavan lumi- ja jääpeitteen aikaisempi sulaminen altistaa arktisen luonnon UV-säteilylle herkässä kasvuvaiheessa, Tanskanen kertoo.

Lisätietoja:

pääjohtaja Petteri Taalas, puh. (09) 1929 2200, petteri.taalas@fmi.fi
Lisätietoja ilmastonmuutoksesta: tutkimusprofessori Heikki Järvinen,
puh. (09) 1929 4133, heikki.jarvinen@fmi.fi
Lisätietoja UV-säteilystä: erikoistutkija Aapo Tanskanen, puh. (09) 1929 4156, aapo.tanskanen@fmi.fi

Ympäristöministeriö on tänään järjestänyt aiheesta tiedotusseminaarin, jonka materiaali on nähtävissä osoitteessa www.ymparisto.fi