Tiedotearkisto: 2004

Jalankulkijoiden kelitiedottaminen laajenee koko Suomeen

10.11.2004 12:00

Ilmatieteen laitos laajentaa jalankulkijoiden kelitiedotepalvelun kattamaan koko Suomen. Palvelun tavoitteena on vähentää jalankulkijoille tapahtuvia liukastumisonnettomuuksia. Palvelu on ainutlaatuinen koko maailmassa.

Aiemmilta vuosilta saadut kokemukset jalankulkijoiden kelitiedottamiskokeiluista ovat olleet myönteisiä, ja nyt palvelu laajenee kattamaan koko Suomen. Tiedotteet laaditaan maakuntakohtaisesti ja päivitetään kaksi kertaa vuorokaudessa. Tulevana talvena tiedotteita voi seurata Ilmatieteen laitoksen www-sivuilla ja YLE:n aluetelevisioissa ja maakuntaradioissa.

Jalankulkijoille suunnatuille kelitiedotteille on tarvetta, sillä liukastumistapaturmia sattuu yleensä tyypillisesti eri päivinä kuin muita liikennetapaturmia. -Jalankulkijoiden kannalta kaikkein liukkaimmat keliolosuhteet ovat silloin, kun jäisen pinnan päälle sataa vähän kuivaa lunta tai vettä. Tavallisten talvipäivien ohella talveen mahtuu myös muutama tällainen ns. kasaumapäivä, jolloin huonot olosuhteet aiheuttavat normaalia enemmän liukastumistapaturmia, projektipäällikkö Reija Ruuhela Ilmatieteen laitoksesta sanoo.

Liukastuminen jalankulkijoiden yleisin tapaturma talviliikenteessä
Joka vuosi noin 50 000 jalankulkijaa joutuu hakeutumaan lääkärin vastaanotolle liukastumisesta aiheutuneiden vammojen takia. Yleisimpiä vammoja ovat käsien ja jalkojen murtumat, ruhjeet ja nyrjähdykset. Vuonna 2002 jäisellä kelillä sattuneiden kaatumisten seurauksena menehtyi yhteensä 11 henkilöä.

Liukastuminen on jalankulkijoiden yleisin tapaturma talviliikenteessä. Siksi niiden ehkäisy tuo merkittäviä kansantaloudellisia säästöjä. -Liukastumistapaturmien hoidosta ja muista seurauksista aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan viisinkertaisia verrattuna jalankulkuväylien kunnossapidosta syntyviin kustannuksiin, ylitarkastaja Merja Söderholm sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo.

Kelimalli tiedotteiden pohjana
Tiedotteiden pohjana käytettävä jalankulkijoiden kelimalli on kehitetty Ilmatieteen laitoksen, Työterveyslaitoksen, liikenne- ja viestintäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Kelimallin kehitystyössä on hyödynnetty myös päivystyspoliklinikoiden liukastumistilastoja. Talvisten kulkuteiden pitoa on arvioitu kahtena talvena Työterveyslaitoksella kehitetyllä siirreltävällä liukkausmittarilla, joka mittaa kulkualustan ja jalkineen välistä kitkaa. Tuloksissa on korostunut hyvän talvikunnossapidon merkitys ja jalkinevalinnan tärkeys etenkin ns. tavallisena talvipäivänä.

-Hyvällä, pitävällä jalkineella on mahdollista saavuttaa jopa nelinkertainen pito liukkaaseen jalkineeseen verrattuna. Väärä jalkinevalinta voi siis merkittävästi lisätä liukastumistapaturmia. Huonoimmissa olosuhteissa vain liukuesteet antavat riittävän pidon, erikoistutkija Carita Aschan Työterveyslaitoksesta sanoo. Jalankulkija voi myös itse vaikuttaa monin tavoin liukastumistapaturmien todennäköisyyteen.

Kelimallin avulla voidaan tiedottaa vallitsevasta tai ennustetusta liukkaudesta. Kelimallissa käytetään lähtötietoina sääennusteita ja edeltävien päivien säähavaintoja. Kun olosuhteet ovat otolliset liukkauden syntymisen kannalta, malli ennustaa liukasta keliä. Lopullisen päätöksen annettavasta jalankulkijoiden kelitiedotteesta tekee meteorologi.

Jalankulkijoiden kelimallia käytetään alkuvaiheessa jalankulkijoille suunnatun kelitiedottamisen apuna, mutta sitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös kevyenliikenteenväylien kunnossapidossa tai terveydenhuollossa. Jalankulkijoiden kelimallin kehittämisprojekti on ollut osa laajempaa liikenne- ja viestintäministeriön JALOIN-hanketta, jonka tarkoituksena on ollut edistää kevyen liikenteen asemaa Suomessa. Kelimalli kuuluu myös sosiaali- ja terveysministeriön Terveyttä edistävän liikunnan -ohjelmaan.

Lisätietoja:

Jalankulkijoiden kelitiedottaminen: Ilmatieteen laitos, projektipäällikkö Reija Ruuhela,
puh. 0500 424 533, reija.ruuhela@fmi.fi

Liukastumistapaturmien merkitys ja ehkäisy: Sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Merja Söderholm, puh. 050 597 0451, merja.soderholm@stm.vn.fi

Liukkausmittaukset: Työterveyslaitos, erikoistutkija Carita Aschan, puh. 030 474 2776, carita.aschan@ttl.fi