Tiedotearkisto: 2004

Smart-1 saapuu Kuun kiertoradalle

16.11.2004 12:00

Euroopan avaruusjärjestön SMART-1-kuuluotain asettui maanantaina 15.11.2004 Kuuta kiertävälle radalle. Luotain laukaistiin avaruuteen syyskuussa 2003 ja on matkannut ionimoottorin avulla 331 kertaa maapallon ympäri ennen saapumistaan Kuun läheisyyteen. Tämän jälkeen ionimoottoria käytetään luotaimen nopeuden hidastamiseen, jotta sen ratakorkeus saadaan tammikuun puoliväliin 2005 mennessä laskettua tieteellisten mittausten tekemiseen sopivaksi. Ionimoottorin työntövoima on pieni, mistä johtuen matka on kestänyt kauan. Etuna on kuitenkin sen vaatima vähäinen polttoainemäärä: moottori on matkalla Kuuhun kuluttanut yhteensä alle 60 kg Xenon-kaasua.

Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Afrikka Smart-1 -luotaimen AMIE-kameran kuvaamana 2.7.2004. Maapallosta otettuja kuvia käytetään apuna kameran säädössä ja luotettavuuden testauksessa ennen Kuun kuvaamista. Kuva: ESA.

Ilmatieen laitoksen SPEDE-plasmamittalaite on toiminut satelliitin laukaisusta lähtien lähes yhtäjaksoisesti. Ensimmäisen vuoden aikana on kerätty havaintoja siitä, miten ionimoottori vaikuttaa satelliitin ympäristössä. Nämä tiedot ovat tärkeitä, jotta vaikutukset voidaan ottaa huomioon tulevia planeettojen välisiä tutkimushankkeita suunniteltaessa. SPEDE:n mittauksia tulkitaan yhteistyössä SMART-1:n ionimoottorin valmistajien sekä toisen plasmainstrumentin tutkijoiden kanssa.

Jokainen avaruudessa oleva satelliitti varautuu sähköisesti siten, että se saavuttaa ympäristönsä kanssa tasapainotilan. Havainnoista on todettu, että SMART-1:n osalta tämä tasapainotila on monimutkaisempi kuin ennen laukaisua arvioitiin. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että esimerkiksi aurinkopaneelien asento vaikuttaa SPEDE:n mittauksiin. Luonnollisesti tärkein tekijä on moottorin toiminta: pienetkin muutokset moottorin säädöissä näkyvät SPEDE:n mittaamassa signaalissa.

Kuuta lähestyttäessä SPEDE:ssä olevaa ohjelmistoa päivitetään, jotta laite olisi parhaassa mahdollisessa kunnossa kun Kuun ympäristöä ryhdytään tutkimaan. Tutkimuskohteena on erityisesti se, miten aurinkotuuli käyttäytyy kohdatessaan Kuun. Vastaavia mittauksia on aikaisemmista luotaimista hyvin vähän, joten SPEDE:llä on mahdollisuudet tehdä uraauurtavia mittauksia hyvin vähän tutkitussa ympäristössä.

Lue lisää
SMART- luotaimesta ja SPEDE-instrumentista