Tiedotearkisto: 2005

Testbed-projektista hyötyä tieteeseen ja arkipäivään

13.6.2005 12:00

Kuva: Nanni Akkola

Tihennetty säähavaintoverkko herättää kiinnostusta
Helsinkiin kokoontuu tällä viikolla joukko kansainvälisiä tutkijoita pohtimaan Uudellemaalle toteutetun tihennetyn säähavaintoverkon, Helsinki Testbedin, tehokasta hyödyntämistä. Tarkempien paikallissääennusteiden lisäksi järjestelmää voidaan käyttää muun muassa ilmanlaatuennusteiden ja leviämismallien kehittämisessä. Näin edistetään arkipäivän ja vapaa-ajan toimintojen suunnittelua sekä onnettomuustilanteiden hallintaa.

Helsinki Testbed on herättänyt myös laajaa kansainvälistä huomiota. Joukko tutkijoita ja asiantuntijoita eri puolilta maailmaa kokoontuu 15.-16. kesäkuuta Suomeen selvittämään Helsinki Testbedin mahdollisimman laajaa ja tehokasta hyödyntämistä.

Yhdistämällä paikallinen tiheä havaintoaineisto maan ja maanosan laajuisiin havaintotietoihin saadaan aivan uudet lähtökohdat moderneille ilmakehän analyysi- ja ennustusohjelmistoille. Näin havaitaan sääilmiöt, jotka tapahtuvat tyypillisesti 2-20 kilometrin kokoisella alueella ja kestävät muutamista minuuteista joihinkin tunteihin. Näitä ovat esimerkiksi vesi- ja lumisateet sekä ukkonen. Tällaisiin paikallisiin sääilmiöihin liittyviä uusia säätietopalveluita aletaan testata jo Yleisurheilun MM-kilpailujen yhteydessä elokuussa.

Tihennetty säähavaintoverkko parantaa ilmanlaatuennusteita
Tihennetty säähavaintoverkko mahdollistaa myös ilmanlaadun ennustejärjestelmän kehittämisen hyödyntämällä ajantasaista ja tarkkaa mittausaineistoa. Erityisen suuri hyöty verkosta on, kun tehdään pääkaupunkiseudun ilmanlaatuennusteita. Esimerkiksi illalla voidaan luotettavasti varoittaa seuraavan aamun kohoavista ilman epäpuhtauspitoisuuksista. Tästä on hyötyä etenkin tämän kevään kaltaisissa tilanteissa, joissa ilmaan nouseva katupöly huonontaa merkittävästi suurten kaupunkien ilmanlaatua.

Testbed-järjestelmästä on hyötyä myös onnettomuustilanteissa. Tulipalojen savukaasuja tai vaarallisten aineiden leviämistä varten kehitetyt mallit voidaan kytkeä uuteen meteorologiseen mittaus- ja malliaineistoon. Malleja voidaan Testbedin avulla kokeilla ja kehittää. Ilmatieteen laitoksen kehittämillä leviämismalleilla on suuri merkitys palo- ja pelastusviranomaisten työssä, koska savu- tai muiden myrkyllisten kaasujen leviämisen arviointi vaikuttaa ratkaisevasti pelastustöihin. Testbed-hankkeella on kytkentä myös terrorismin tuomiin uhkakuviin ja niihin varautumiseen.

Helsinki Testbed on tutkimuslaitosten ja yritysten yhdessä toteuttama sääpalvelujen tutkimus- ja kokeilutoimintaan soveltuva järjestelmä. Hankkeen päävastuulliset osapuolet ovat Ilmatieteen laitos ja Vaisala Oyj. Tarkoituksena on kehittää ja testata menetelmiä pienen mittakaavan sääilmiöiden ennustamiseen, näissä ennusteissa tarvittavan havaintotiedon keräämiseen ja valmiiden ennusteiden jakeluun. Testbedin osana toimiva tihennetty säähavaintoverkko on juuri valmistumassa. Se täydentää Ilmatieteen laitoksen muita havaintotietoja.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos
ryhmäpäällikkö Ari Karppinen
puh. (09) 1929 5453 (Ilmanlaatu)
vanhempi suunnittelija Jani Poutiainen
puh. (09) 1929 4140 (Testbed)
Vaisala Oyj
johtaja, New Business Development Jussi Mykkänen
puh. (09) 8949 2207

Paikallissään tutkimus- ja kokeilujärjestelmä käynnistyy Helsingissä Testbed-tiedote 26.1.2005