Tiedotearkisto: 2005

Ilmatieteen laitos tutkii UV-säteilyn vaikutuksia materiaaleihin

6.9.2005 12:00

Ilmatieteen laitoksessa on käynnistynyt nelivuotinen hanke, jossa tutkitaan UV-säteilyn materiaalivaikutuksia. Tavoitteena on saada aikaisempaa luotettavampia ennusteita tutkimuksessa mukana olevien materiaalien käyttöiästä.

Kuva: Eija Vallinheimo

Auringon UV-säteily vaurioittaa erilaisia materiaaleja monin tavoin. Hankkeessa saadaan entistä luotettavampia ennusteita tutkittujen materiaalien käyttöiästä. Materiaalit ovat luonnonkumia, synteettistä kumia ja kumiseoksia, lujitemuoveja ja muovi-puu-seoksia. Saatujen tietojen pohjalta teollisuuden tuotteita voidaan jalostaa entistä kestävämmiksi, ekologisemmiksi ja taloudellisemmiksi.

Tutkimuksessa seitsemälle eurooppalaiselle asemalle asennetaan valikoima materiaalinäytteitä, jotka altistuvat luonnon UV-säteilylle ja muille ympäristötekijöille. Tavoitteena on saada uutta tietoa materiaalien UV-säteilyherkkyydestä sekä UV-säteilyn ja muiden ympäristötekijöiden vaikutusmekanismeista.

UV-säteilyn aiheuttamat vauriot vaihtelevat värimuutoksista aina vakaviin rakenteellisiin muutoksiin. Teollisuuden tuotekehitys on erilaisin menetelmin onnistunut vahvistamaan useiden materiaalien UV-säteilyn kestävyyttä. Kehitystyö on vaatinut pitkällisiä ja kalliita säteilytestauksia luonnonoloissa. Laboratoriossa UV-säteilyn vaikutusta on voitu tutkia suuremmilla säteilyvoimakkuuksilla ns. kiihdytetyin säätestein. Laboratoriokokeiden tulosten yleistettävyydestä ei kuitenkaan ole varmuutta, sillä kaikkia luonnossa vallitsevien ympäristötekijöiden yhdistelmiä ei kyetä tuottamaan keinotekoisissa olosuhteissa. UV-säteilyn materiaaleissa käynnistämät vauriomekanismit eivät myöskään ole vielä täysin tunnettuja.

Teollisuuden laajasti käyttämän kiihdytetyn säätestauksen tuloksia voidaan projektissa saatavien tulosten valossa verrata paremmin materiaalien todellisiin käyttöoloihin. Tutkimushankkeessa yhdistyvät uudella tavalla luonnonoloissa mitattavan ja laboratoriossa tuotettavan UV-säteilyn tuntemus nykyaikaiseen materiaalitutkimukseen ja toisaalta teollisuuden testaustarpeisiin.

Tutkimukseen osallistuu viisi ulkomaista observatoriota eri puolilta Eurooppaa. Ilmatieteen laitoksen lisäksi projektissa ovat Suomessa mukana Teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Elastopoli Oy, Oy All-Plast Ab, Exel Oyj, MacGregor (FIN) Oy ja Nokian Renkaat Oyj. Hankkeen rahoittavat Tekes, Ilmatieteen laitos sekä projektin yritysosapuolet.

Lue lisää
UVEMA-projektin sivut
Mitä ovat UV-säteily ja UV-indeksi?

Lisätietoja:

Tutkija Anu Heikkilä, puh.(09) 1929 4151,
sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi