Tiedotearkisto: 2005

Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos muuttivat yhteiseen toimitaloon

19.9.2005 12:00

Helsingin Kumpulan tiedeyhteisö kasvoi noin 550 merentutkijan ja ilmakehäasiantuntijan verran, kun Merentutkimuslaitos ja Ilmatieteen laitos aloittivat työt uudessa yhteisessä toimitalossaan, Dynamicumissa, maanantaina 19. syyskuuta 2005.

Kuva: Tuuli Daavittila

Merentutkimuslaitoksen ja Ilmatieteen laitoksen muutto Kumpulaan mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön Helsingin yliopiston ja muiden alan osaajien kanssa. Tavoitteena on luoda Kumpulaan kansainvälisesti menestyvä matemaattis-luonnontieteellinen osaamiskeskittymä, jossa Ilmatieteen laitoksen, Merentutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston toiminnot tukevat toisiaan. Hyvänä yhteistyöesimerkkinä on edellä mainittujen kehittämä Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä (LUOVA), joka tällä hetkellä odottaa rahoituspäätöstä toteutuakseen. Tavoitteena on, että alueelle sijoittuu myös yrityksiä, jotka hyödyntävät tieteellistä osaamista kehittäessään uusia tuotteita.

Ilmatieteen laitoksen Helsingin toimipisteet saman katon alle
Paitsi toimintaa ulkopuolisten toimijoiden kanssa, muutto Kumpulaan tehostaa myös Ilmatieteen laitoksen sisäistä yhteistyötä: laitos saa nyt saman katon alle kaikki aiemmin eri puolilla Helsinkiä toimineet yksikkönsä. Dynamicumissa syntyvät sääennusteet sekä muut sää- ja asiantuntijapalvelut, ja siellä tehdään meteorologisen tutkimuksen lisäksi ilmastonmuutos-, ilmanlaatu-, avaruus- ja kaukokartoitustutkimusta. Ilmatieteen laitoksella on toimipisteet myös Sodankylässä, Rovaniemellä, Kuopiossa, Tampereella ja Helsinki-Vantaan lentokentällä.

LUOVA-järjestelmän lisäksi esimerkkinä Kumpula-yhteistyöstä toimii alueelle perustettu kaupunki-ilman tutkimusasema, jonka toimijana on Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksen yhteinen Suomen Akatemian huippututkimuksen yksikkö. Suomessa kaupunki-ilmaa ei aiemmin ole tutkittu näin kattavin mittauksin. Ilmatieteen laitos ja Helsingin
yliopiston fysikaalisten tieteiden laitos ovat myös sopineet yhteisen
avaruuskeskuksen perustamisesta.

Merentutkimuslaitos saa vihdoinkin tarkoituksenmukaiset toimitilat
Merentutkimuslaitoksen muutto Itäkeskuksesta Kumpulaan tehostaa sen toimintaa huomattavasti. Laitos saa vuosikymmenen odottelun jälkeen ajanmukaiset laboratorio- ja muut tutkimustilat, kuten erikoisvarustellut puhdastilat. Lisäksi tehtävä tutkimusyhteistyö tulee näkymään sekä tieteellisenä että kansalaisille tarjottavien palveluiden parantumisena. Esimerkki tästä on kuluneen vuoden aikana aloitettu vedenkorkeusennustepalvelu, joka osiltaan perustuu Ilmatieteen laitoksen tuottamiin sääennusteihin.

Talo erityistarpeiden mukaan
Dynamicumin ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo Vormala ja Erkki Karonen Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky:stä. Talon on rakentanut YIT Rakennus Oy. Merentutkimuslaitos ja Ilmatieteen laitos vuokraavat talon käyttöönsä Senaatti-kiinteistöiltä. Talo on suunniteltu laitosten erityistarpeiden mukaisesti ja mitoitettu yhteensä noin 550 työntekijälle.

Talon nimi Dynamicum kuvaa mm. molempien laitosten tutkimuskohteiden, meriveden ja ilman, elementtien dynaamista luonnetta eli muuttuvaisuutta.

Merentutkimuslaitoksen ja Ilmatieteen laitoksen uuden toimitalon käyntiosoite on Erik Palménin aukio 1. Molempien laitosten puhelinnumerot ja Internet- ja sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan.

Merentutkimuslaitos tuottaa meritieteellistä tietoa päätöksenteon ja käytännön tarpeisiin. Merentutkimuslaitoksen tutkimustoiminta kohdistuu ensisijaisesti Itämereen, mutta myös polaarimerien ominaisuuksiin. Tämä valtion tutkimuslaitos palvelee viranomaisia, teollisuutta, talouselämää ja yksityisiä kansalaisia. Merentutkimuslaitoksessa työskentelee noin 125 henkilöä.

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti ihmisten ja ympäristön hyväksi. Ilmatieteen laitoksessa työskentelee noin 550 tutkijaa ja asiantuntijaa, joista noin 430 uudessa toimitalossa Helsingissä.

Lisätietoja Dynamicum-talosta
Kehittämispäällikkö Keijo Leminen
Ilmatieteen laitos
puh. 050 550 0233
keijo.leminen@fmi.fi

Osastonjohtaja Hannu Grönvall
Merentutkimuslaitos
puh. (09) 613 94 422
hannu.gronvall@fimr.fi

Lisätietoja Merentutkimuslaitoksen toiminnasta
tiedottaja Riku Lumiaro
puh. 040 409 8654
riku.lumiaro@fimr.fi

Lisätietoja Ilmatieteen laitoksen toiminnasta
viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura
puh. 040 503 5009
eeva-kaisa.heikura@fmi.fi