Tiedotearkisto: 2005

Ilmatieteen laitos valittiin otsonisihteeristön isännäksi

19.10.2005 12:00

Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja Ilmatieteen laitos ovat solmineet sopimuksen, jonka mukaan Ilmatieteen laitos koordinoi IGACO-otsonihanketta Suomeen perustettavan otsonisihteeristön avulla.

Kuva: Eija Vallinheimo

Yhteistyötä koskeva sopimus allekirjoitettiin 12. lokakuuta. WMO:n ilmakehän seurantaohjelmaa tukeva IGACO, integroitu ilmakehäkemian havaintoverkosto, tähtää yhtenäisen maailmanlaajuisen monitorointiverkoston kehittämiseen ilmakehäkemian tärkeimmille mittauskohteille. Ohjelma on jaettu neljään tutkimusalueeseen, joita ovat otsoni, kasvihuonekaasut, aerosolit sekä kulkeutumisefektit ja ilmanlaatu.

Ilmatieteen laitoksen isännöimän IGACO-otsonisihteeristön tehtäviin kuuluu koordinoida maailmanlaajuisesti toimenpiteitä, jotka tähtäävät otsonihavaintojen saatavuuden sekä vertailukelpoisuuden kehittämiseen, havaintoverkon kattavuuden parantamiseen sekä erityisesti satelliittimittausten jatkuvuuden varmistamiseen. Otsonikerros suojaa maan eliöstöä auringon UV-säteilyltä. Lisäksi ilmakehän otsonipitoisuus vaikuttaa myös ilmakehän lämpötilajakaumaan, mutta toisaalta ilmaston muuttuminen vaikuttaa myös otsonikerroksen oletettuun toipumiseen. Tämän vuoksi tarvitaan edelleen kattavia ja laadukkaita otsonihavaintoja.

Ilmatieteen laitoksen asiantuntemus sihteeristön isännöimiseen perustuu kokemukseen otsonin maanpinta- ja satelliittimittausten kehittämisestä sekä näitä hyödyntävistä kansainvälisistä tutkimushankkeista. Hankkeen synergia erityisesti Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSATin Otsoni-SAF-hankkeeseen on merkittävä. EUMETSATin kahdeksan SAF -hankkeen tavoitteena on parantaa satelliittidatan hyväksikäyttöä. Myös Ilmatieteen laitoksen Sodankylän tutkimusyksikössä tehtyä pitkäjänteistä työtä ja kokemusta otsonimittauksista ja satelliittihavaintojen laadunvarmistuksesta tullaan hyödyntämään sihteeristön työssä.

Otsonisihteeristö aloittaa toimintansa joulukuussa 2005 ja työ jatkuu Ilmatieteen laitoksen koordinoimana vähintään vuoteen 2010. Sihteeristön saaminen Suomeen osoittaa kansainvälisen yhteisön arvostusta ja parantaa edelleen näkyvyyttämme ja verkottumistamme kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Hanke vahvistaa näin Suomen asemaa maailmanlaajuisesti otsonitutkimuksen huippumaana.

Lue lisää
Otsonista

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Anssi Mälkki, puh. (09) 1929 4648, anssi.malkki@fmi.fi