Tiedotearkisto: 2005

Sääolosuhteet vaikuttavat ilman hiilidioksidipitoisuuksiin

14.11.2005 12:00

Metsät, viljelysmaat, suot ja ruohikkoalueet toimivat kasvihuonekaasujen nieluina ja lähteinä. Ilmatieteen laitoksen tutkimusten mukaan ilmasto ja sääolosuhteet vaikuttavat Euroopassa merkittävästi kasvillisuuden kykyyn sitoa ilmakehän hiilidioksidia. Hiilidioksidi toimii ilmakehässä kasvihuonekaasuna, joten sen lisääntyminen lämmittää ilmakehää.

Kuva: Tuomas Laurila

- Lapissa tehdyillä hiilitasemittauksilla on voitu osoittaa, että suo- ja metsäekosysteemien hiilinielu on suurempi vuosina, jolloin kevät on lämmin. Lämpiminä keväinä kasvien yhteyttäminen alkaa normaalia aikaisemmin, mikä tekee hiilen sidontakaudesta pitkän. Ilmastonmuutoksen takia aikaistuvat keväät lisännevät Euroopan pohjoisimpien alueiden kasvillisuuden hiilensidontaa. Kesän sääolot vaikuttavat koko vuoden hiilitaseeseen vähemmän, Tuomas Laurila toteaa.

CarboEurope kokoaa tutkijoita Leville paristakymmenestä maasta
Hiilinielujen määrä eri maankäyttöluokissa sekä ihmisen toiminnan ja ilmastonmuutoksen vaikutus niihin tunnetaan toistaiseksi melko heikosti toisin kuin suorat energiantuotannon, liikenteen ja teollisuuden päästöt. Euroopassa alkoi kaksi vuotta sitten suuri tutkimusohjelma, CarboEurope, joka selvittää hiilitaseita. Hankkeen vuosikokous pidetään Levillä Kittilässä 14.-18. marraskuuta.

CarboEurope-hankkeen tavoitteena on selvittää hiilitaseiden ajallinen ja alueellinen vaihtelu niin paikallisesti kuin koko Euroopan laajuisesti. Ohjelmassa tutkitaan, mitkä ovat hiilitaseet niin metsä-, pelto-, kuin suomailla ja kehitetään menetelmiä alueellisten taseiden laskemiseksi. Tavoite edellyttää sekä ilmakehäpitoisuuden seurantaverkon kehittämistä ja ylläpitoa että paikallisia mikrometeorologisia hiilitasemittauksia valituissa kohteissa. Myös ilmakehämalleilla saadaan uutta tietoa alueellisista tasoista. Yhdistämällä havaitut pitoisuusvaihtelut tarkkaan tietoon ilman kulkeutumisesta voidaan lähde- ja nielualueet kohdentaa.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään mm. Kioton sopimuksen toteutumisen seurannassa. Samalla kehitetään ilmastosopimuksen edellyttämien kasvihuonekaasujen lähteiden ja nielujen raportointia.

Suomesta hankkeeseen osallistuvat Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopisto. Ilmatieteen laitos tekee tarkkoja hiilidioksidipitoisuushavaintoja Pallaksella osana Pallas-Sodankylän Global Atmosphere Watch-aseman ilmakehän seurantaa sekä mittaa hiilitaseita Sodankylässä mäntymetsässä ja Kaamasessa aapasuolla.

Lue lisää
www.carboeurope.org

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila, puh. 050 367 1305, tuomas.laurila@fmi.fi
Tuula Aalto, puh. (09) 1929 5406, tuula.aalto@fmi.fi