Tiedotearkisto: 2005

Ilmatieteen laitos menestyi Suomen Akatemian määrärahajaossa

5.12.2005 12:00

Ilmatieteen laitos on saanut Suomen Akatemialta määrärahoja hankkeisiin, jotka vahvistavat ilmaston ja globaalimuutoksen sekä avaruuden ja kaasukehien tutkimusta.

Venus Express -luotain tekee havaintoja Venuksen ilmakehästä ja planeetan plasmaympäristöstä seitsemällä tutkimuslaitteella. Ilmatieteen laitos käyttää mittaustuloksia tieteellisessä työssään. Kuva: ESA

Suomen Akatemian luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoitusta Helsingin Kumpulassa vuoden 2006 alussa toimintansa aloittavan avaruuskeskuksen tutkijoille Tuija Pulkkiselle, Esa Kalliolle ja Hannu Koskiselle. Kumpulaan tullut rahoitus oli tällä kertaa lähes puolet Akatemian koko Suomen avaruustutkimukselle myöntämästä rahoituksesta.

Pulkkinen ja Koskinen saivat rahoitusta energian ja informaation siirtymistä aurinkotuulesta magnetosfääriin koskeviin tutkimuksiinsa. Kyseessä on perustutkimus, jonka tuloksia voidaan hyödyntää mm. ennustamaan avaruusmyrskyjen aiheuttamia vaurioita avaruudessa ja maanpinnalla. Kallio sai puolestaan rahoitusta tutkimuksilleen aurinkotuulen vuorovaikutuksesta Marsin ja Venuksen ilmakehien kanssa. Planeetat edustavat aurinkokunnassa tilaa, jossa kasvihuoneilmiö on ajautunut äärimmilleen.

Suomen Akatemia myönsi tukea myös hankkeelle, joka pyrkii pienentämään epävarmuutta ennustettaessa ilmakehän aerosolien ilmastovaikutusta. Helsingin yliopiston professori Markku Kulmalan koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessorit Veli-Matti Kerminen ja Kari Lehtinen. Tukimuskonsortioon kuuluvat Ilmatieteen laitoksen lisäksi Helsingin yliopisto ja Kuopion yliopisto.

Lisäksi Ilmatieteen laitoksen Kuopion yksikkö sai Akatemialta rahoitusta ilmakehä-biosfääri-vuorovaikutusten tutkimukseen. Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta rahoittaa Kari Lehtisen vetämää hanketta "Kasvien haihtuvat yhdisteet ilmakehässä: Niiden väheneminen ja aerosolihiukkasten muodostuminen reaktioissa ilmansaasteiden kanssa". Tuloksista on hyötyä etenkin, kun arvioidaan ilmakehän aerosolien vaikutusta ilmastonmuutokseen sekä niiden aiheuttamaa terveysriskiä. Tutkimus tehdään yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa.

Suomen Akatemian tehtävänä on edistää korkeatasoista tieteellistä perustutkimusta. Sen rahoittamissa tutkimushankkeissa työskentelee yli 3000 tutkimuksen ammattilaista yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Suomen Akatemia tukee tieteellistä tutkimusta vuosittain yli 200 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja: Professori Hannu Koskinen, puh. (09) 1929 4639

Suomen Akatemia www.aka.fi