Tiedotearkisto: 2005

Ruotsin ja Suomen jäänmurtajat valitsivat suomalaiset sää- ja meripalvelut

14.12.2005 12:00

Merentutkimuslaitoksen jääpalvelu ja Ilmatieteen laitos toimittavat sää- ja meripalvelut Ruotsin ja Suomen jäänmurtajille sekä maiden jäänmurrosta vastaaville viranomaisille kaudella 2005-2006. Yhteistyössä tarjotut palvelut ratkaisivat tarjouskilpailun niin, että Ruotsin jäänmurtajat käyttävät tänä vuonna ensimmäistä kertaa suomalaisten tuottamia palveluita.

Jäänmurtaja Sisu työssään Kuva: Riku Lumiaro

Saatu sopimus on tärkeä askel molemmille laitoksille Itämeren talvimerenkulun meri- ja sääpalveluiden tuottajana. Suomen ja Ruotsin jäänmurtajat ovat vaativina asiakkaina tärkeä osoitus sää- ja meritietopalveluiden laadusta ja mahdollistavat palveluiden kehittämisen.

Talvimerenkulussa meren jäätilanne ja sen muutokset vaikuttavat laivojen reittivalintoihin ja liikkumiseen. Merentutkimuslaitoksen jääpalvelu tarjoaa murtajille sekä muulle laivaliikenteelle ajantasaisia jääkarttoja sekä jääennusteita. Jäänmurtajien tehokas toiminta ja merikuljetusten turvaaminen edellyttävät tarkkoja ja mahdollisimman pitkälle ulottuvia jää- ja sääennusteita. Palveluita käytetään sekä toiminnan suunnitteluun maissa että laivoilla operatiivisessa toiminnassa.

Itämeren talvimerenkulun olosuhteet asettavat myös sääpalvelulle erityiset vaatimukset. Ilmatieteen laitos on panostanut uudenlaisien interaktiivisien merisääpalveluiden kehittämiseen, joita hyödynnetään nyt myös talvimerenkulun sääpalvelukokonaisuudessa. Palveluissa on kiinnitetty erityisesti huomiota käytettävyyteen ja visualisointiin. Laajasta tietomäärästä on mahdollista nähdä nopeasti oleelliset säätiedot.

Alueellisesti molemmat palvelut kattavat nyt koko Itämeren Tanskan pohjoiskärkeä, Skagerrakia myöten. Lisäksi palvelut ulottuvat Saimaalle sekä Ruotsin suurille järville, Vänerille ja Mälarenille.

Sopimuksen myötä Merentutkimuslaitoksella on mahdollisuus julkaista Itämeri Nyt -sivuillaan ajantasaisia ja tarkkoja jäätilannekarttoja. Suomenkieliset jääkartat ovat nyt päivittäin saatavilla osoitteesta http://www.fimr.fi/fi/itamerinyt/jaatilanne.html

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, yhteyspäällikkö Vesa Kurki, puhelin (09) 1929 3132 tai
050 583 9075, vesa.kurki@fmi.fi

Merentutkimuslaitos, tutkija Ari Seinä, puh. (09) 6139 4440 tai ari.seina@fimr.fi
Merentutkimuslaitoksen jääpalvelu, puh. (09) 6857 659