Tiedotearkisto: 2006

Autoton päivä 22.9. Vähennä yksityisautoilua - hillitse ilmastonmuutosta

22.9.2006 12:00

Vuoden 2006 liikkujan viikon (16.-22.9.) teemana on ilmastonmuutos. Autottomana päivänä myös Ilmatieteen laitos haluaa kiinnittää huomiota siihen, että ihmisen toiminta on jo johtanut ilmaston maailmanlaajuiseen lämpenemiseen.

Teeman tarkoituksena on herättää keskustelua siitä, miten liikkumisvalinnat ja erityisesti yksityisautoilu vaikuttavat ilmastonmuutokseen.

- Ilmaston muuttuminen johtuu pääasiassa siitä, että käytämme fossiilisia polttoaineita. Yksi energian käyttömuodoista on liikenne. Vähentämällä yksityisautoilua voimme vähentää kasvihuonepäästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta, toteaa Ilmatieteen laitoksen varapääjohtaja Mikko Alestalo.

Ilmatieteen laitoksessa tehdyn tutkimuksen mukaan Helsingissä useimpien orgaanisten yhdisteiden päälähteenä oli liikenne. Koko EU:n hiilidioksidipäästöistä yksityisautoilu aiheuttaa 10 prosenttia. Syyskuun 22. päivä vietettävän Autottoman päivän pääosassa onkin juuri kaupunkien ja taajamien joukkoliikenne. Yksi keino hillitä ilmastonmuutosta on kävellä tai pyöräillä lyhyet matkat ja matkustaa pitkät matkat junalla, raitiovaunulla tai bussilla.

Liikenne huonontaa myös ilmanlaatua
Liikenne on myös tärkein paikallinen pienhiukkasten lähde kaupungeissa. Koko maan laajuisesti myös puun pienpoltto on yhtä tärkeä pienhiukkasten päästölähde. Euroopan komission Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelma (CAFE) on arvioinut pienhiukkasille altistumisen aiheuttavan Suomessa noin 1300 ennenaikaista kuolemaa vuodessa.

Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan olemassa tarkkaa tietoa siitä, mikä ilman pienhiukkasten ominaisuus tekee niistä näin haitallisia ihmisten terveydelle. Tämän selvittämiseksi tarvitaan tarkkaa tietoa mm. hiukkasten kemiallisesta koostumuksesta, koosta, ja alueellisesta jakautumisesta. Hiukkasten koostumusta pääkaupunkiseudulla voidaan selvittää entistä paremmin Kumpulassa sijaitsevan uuden mittausaseman tietojen perusteella. Mallilaskelmien perusteella on hiljattain myös määritetty pienhiukkasten alueellinen jakauma pääkaupunkiseudulla ja tärkeimpien hiukkaskomponenttien jakauma Suomessa.

Ilmastonmuutos ja ilmanlaadun terveysvaikutukset ovat Ilmatieteen laitoksen tutkimuksen tämänhetkisiä painopistealueita.

Lisätietoja:

Ilmastonmuutos/Varapääjohtaja Mikko Alestalo, puh. (09) 1929 4100
Ilmanlaatu/Tutkimusprofessori Jaakko Kukkonen, puh. 050 520 2684