Tiedotearkisto: 2006

Väitös: Sääolosuhteet vaikuttavat kaupunkien ilmanlaatuun

1.11.2006 12:00

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mia Pohjola väittelee 3. marraskuuta. Väitöksen mukaan pääkaupunkiseudulla tapahtuneisiin paikallista alkuperää oleviin huonon ilmanlaadun tilanteisiin vaikuttivat mm. otolliset meteorologiset olosuhteet.

Kuva: Eija Vallinheimo

Väitöskirjan päätavoitteena oli lisätä ymmärrystä kaupunki-ilman laatuun vaikuttavista tekijöistä keskittyen pien- ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin kolmesta eri näkökulmasta tarkastellen.

Hiukkaspitoisuudet vaihtelevat päivittäin
Pääkaupunkiseudulla vuosina 1997-1999 tehtyjen hiukkasmittauksien perusteella havaittiin arkipäivisin selvä päivittäinen hengitettävien hiukkasten pitoisuussykli riippumatta vuodenajasta ja tarkasteluvuodesta. Hengitettävät hiukkaset olivat pääosin peräisin paikallisesta tieliikenteestä. Toisaalta taas pienhiukkasten päivittäisvaihtelulla ei havaittu olevan yhtä voimakasta riippuvuutta liikennemääristä. - Tästä päätellen pienhiukkasten pitoisuuksiin vaikutti suurimmilta osin alueellinen- ja kaukokulkeuma, Mia Pohjola toteaa.

Meteorologiset olosuhteet merkittäviä paikallista alkuperää olevien episodien synnylle
Ilmanlaadun hiukkaspitoisuusepisodien tarkastelussa oli mukana talvella tai keväällä tapahtuneita jaksoja, joiden syntyyn vaikuttivat ainakin osittain paikalliset tekijät. Pääkaupunkiseudulla vuosina 1995 ja 2002 havaittujen huonon ilmanlaadun tilanteiden osoitettiin olleen yhteydessä olosuhteisiin, joissa vallitsi korkeapaine, tuulennopeudet ja lämpötilat olivat matalia ja inversiokerroksen korkeus pieni. Tutkittaessa neljän Eurooppalaisen kaupungin (Helsinki, Oslo, Milano, Lontoo) tyypillisiä talvi/kevätepisodeja vuosilta 1998, 2002 ja 2003 havaittiin, että parhaiten kohonneita pitoisuuksia selittivät vallitseva ilmakehän lämpötilainversio, ja joissakin tapauksissa myös matala tuulen nopeus.
Ilmanlaadun hiukkasepisodin kehittymiselle otollisten sääolojen ennustamista tarkasteltiin usean säänennustusmallin avulla yhden episodijakson aikana. Kaikkien mallien havaittiin aliarvioivan inversion voimakkuuden ja yliarvioivan inversiokerroksen korkeuden maanpinnasta, lämpötilan maanpinnassa sekä tuulen nopeuden lähellä maan pintaa.

Väitöksessä tarkasteltiin mallinnuksen avulla myös pakokaasun muuntumista ja laimenemista katumittakaavassa lukumääräpitoisuuksien ja hiukkaskoon kannalta. Tarkastelu aerosoliprosessin ja laimenemismallin yhdistelmällä osoitti, että pakokaasupäästöjen pienhiukkasten pitoisuudet muuttuvat huomattavasti ensimmäisen muutaman kymmenen sekunnin aikana ympäristöön vapauduttuaan.

TkL Mia Pohjola (s. 6.10.1972 Helsingissä), kirjoitti ylioppilaaksi Kauniaisten lukiosta vuonna 1991. Mia Pohjola väittelee 3.11.2006 Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen auditoriossa B123, osoitteessa Gustaf Hällströmin katu 2b. Vastaväittäjänä on professori Kari Lehtinen Kuopion yliopistosta. Väitöksen suomenkielinen otsikko on "Kaupunki-ilman hiukkaspitoisuuksien ajallisen ja paikallisen vaihtelun arviointi ja mallinnus".

Lisätietoja:

Tutkija Mia Pohjola, puh. (09) 1929 5457, mia.pohjola@fmi.fi