Tiedotearkisto: 2006

Ilmanlaatumittauksia tehty Sodankylässä 50 vuotta

7.12.2006 12:00

Ilmatieteen laitoksen Sodankylän observatoriossa käynnistettiin ensimmäiset ilmanlaatumittaukset joulukuussa 1956. Sodankylässä tehtyjen mittausten aikasarja on pisin koko Suomessa. Mittaustoiminta jatkuu edelleen nykyisessä Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa sadeveden pitoisuuksien seurantana.

Mittausasema Sodankylässä vuonna 1973.

Suomen omien ja muun Euroopan päästöjen vähentäminen on parantanut Sodankylän ilmanlaatua merkittävästi. Sadeveden mukana tulevan sulfaattirikin vuosilaskeuma oli mittausten alkuaikoina 200-250 milligrammaa neliömetrille, joka oli samaa suuruusluokka kuin verkoston muiden pohjoisten asemien arvot. Nykyään sulfaattirikkiä laskeutuu Sodankylässä noin puolet ensimmäisten vuosien arvosta. 1960- ja 1970-lukujen aikana laskeumat nousivat moninkertaiseksi.

Nykypäivänä seurataan typen oksidia ja otsonipitoisuuksia
Sadeveden koostumuksen seuranta on Sodankylän ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa käytännössä samanlaista kuin 50 vuotta sitten. Erilaiset keruu- ja analyysimenetelmät ovat kuitenkin kehittyneet suuresti. Happamoittavien yhdisteiden laskeuman seurantaa tarvitaan vielä ympäristön happamoitumisesta toipumista seuraavaan tutkimukseen, jota tehdään Ilmatieteen laitoksen yhteistyökumppanien toimesta. Sen sijaan nykyään ajankohtaiseen ympäristön rehevöitymisen tutkimukseen tarvitaan edelleen tietoa typen yhdisteiden laskeumasta.

Sodankylässä seurataan nykyään myös maanpintaotsonin pitoisuutta ja luodataan yläilmakehän otsonia. Ilmastonmuutostutkimukseen liittyviä mittauksia tehdään mm. hiilidioksidipitoisuudesta. Mikrometeorologisin menetelmin mitataan hiilidioksidin vaihtoa ympäröivän mäntymetsän ja ilmakehän välillä puolen tunnin välein. Mittauksista voidaan laskea, kuinka suurena hiilinieluna läheinen metsä toimii.
Sodankylässä alkoi äskettäin myös neljä vuotta kestävä EU:n NitroEurope-hanke, jossa mitataan erikseen kaasumaiset ja hiukkasmaiset komponentit nitraatti- ja ammoniumtypestä. Ohjelmaan kuuluu yli 50 asemaa Euroopassa. Laajan hankkeen tavoitteena on tarkentaa tietämystä typen yhdisteiden kierrosta ympäristössä ja sen vaikutuksesta kasvihuonekaasutasapainoon.

Monia ilmanlaadun mittauksia on keskitetty vuosikymmenien ajan Sodankylään, koska se edustaa laajasti herkkää arktista aluetta ja sieltä on ollut saatavana ammattitaitoista henkilökuntaa mittausten suorittamiseen.

Lisätietoja:

Osmo Aulamo, puh. (016) 619 613, osmo.aulamo@fmi.fi
Tuija Ruoho-Airola, puh. (09) 1929 3147, tuija.ruoho-airola@fmi.fi
Tuomas Laurila, puh. (09) 1929 5510, tuomas.laurila@fmi.fi