Tiedotearkisto: 2007

Helsinki Testbed -projekti jatkuu tutkimusrahoituksen turvin

27.8.2007 12:00

Helsinki Testbed-hanke on saanut rahoituspäätöksen, joka turvaa projektin jatkumisen myös syyskuun jälkeen. Päähuomio siirtyy jatkoprojektin myötä säähavainnoista palvelusovellusten kehittämiseen.

Kuva: Tuija Vuorinen

- Vuonna 2005 alkaneessa projektissa luotiin tavanomaista huomattavasti tiheämpi säähavaintoverkko Uudellemaalle. Kaksivuotinen jatkoprojekti keskittyy havaintojen sijasta lyhyen ajan säänennustusmenetelmien ja asiakassovellusten kehittämiseen.

Ilmatieteen laitos ja Vaisala Oyj yhteistyökumppaneineen jatkavat ja hankkeeseen on liittynyt myös Insta DefSec Oy omalla projektillaan. Rahoituksessa on mukana Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, Tekes, jonka Ubicom-teknologiaohjelmaan hanke kuuluu, kertoo Heikki Turtiainen Vaisalasta.

Tiheä havaintoverkko täydentyy ennustusjärjestelmällä
UbiCasting-nimellä jatkuva projekti on kehitysympäristönä käyttäjäsovelluksille, jotka palvelevat kansalaisia, elinkeinoelämää, viranomaisia ja teollisuutta. Reaaliaikainen, automaattinen ja paikkaan sidottu lyhyen aikavälin ennustetuotanto sisältää tuotteistettuja palveluita kohdeasiakkaille jaeltuna. Asiakaslähtöinen suunnittelu tuo pilottisovelluksia sääpalvelun, ilmanlaatupalveluiden ja tiesääpalvelun tuottamiseen.

Projektissa kehitetään kokonainen tuotantojärjestelmä säätiedon hyväksikäyttämiseen kaupungin mittakaavassa. Järjestelmä ja palvelut perustuvat Helsinki Testbed -havaintoverkkoon, lähihetkiennustusjärjestelmän sovittamiseen kaupunkimittakaavaan sekä erityisesti ilmanlaatu- ja tiesääsovellusten tarpeisiin. Tuotantoketju alkaa raaoista mittausarvoista ja johtaa automaattisesti tuotettuihin mobiili- ja web-palveluihin.

Hanke on alkuvaiheistaan lähtien kohdistunut sääilmiöihin, jotka tapahtuvat tyypillisesti 2-20 kilometrin kokoisella alueella ja kestävät ajallisesti muutamista minuuteista joihinkin tunteihin. Paikallisuudestaan ja lyhytaikaisuudestaan huolimatta ilmiöt kuten merituuli, sumu, lämpötilainversio ja ukkonen voivat aiheuttaa vaaraa tai heikentävät usein ilmanlaatua.
Pitkälle kehittyneellä järjestelmällä kyetään tuottamaan yhtenäinen tilannekuva vallitsevista sääolosuhteista. Järjestelmään tulee kuulumaan numeerinen ennustusjärjestelmä taustamalleineen ja reaaliaikaiset havaintosyötteet säähavaintoasemilta, satelliiteista, säätutkista ja muista saatavilla olevista havaintolähteistä.

Testbed-projektin ensimmäinen vaihe päättyy
Vuonna 2005 käynnistyneen Testbed-projektin ensimmäinen vaihe päättyy elokuun lopussa 2007. Helsingin ympäristöön noin 150 x 150 km alueelle rakennettu säähavaintoverkkokokeilu on tuottanut sääpalveluja kansalaisille sekä paljon ainutlaatuista uutta havaintomateriaalia tutkijayhteisön käyttöön. Helsinki Testbed -hankkeen rooli uusien havaintolaitteiden, -järjestelmien ja -menetelmien kehittämisessä ja testauksessa tulee jatkumaan.

Ilmatieteen laitoksella projektia vetävä Juhani Damski kertoo, että Testbed on saanut paljon myönteistä palautetta tavallisilta ihmisiltä. Kiitosta saaneet reaaliaikaiset havaintopalvelut ovat saaneet suuren suosion, ja ne tulevat olemaan käytettävissä ainakin jatkoprojektin ajan vuoden 2008 loppuun.

Ajantasaiset mittaukset on näkyvillä Testbed-projektin www-sivuilla. Myös hankkeessa tuotettu vanhempi mittausaineisto on saatavissa kenen tahansa käyttöön verkkopalvelun kautta.

Testbed-projektin verkkosivut testbed.fmi.fi

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos yksikön päällikkö Juhani Damski, puh. (09) 1929 4150
Vaisala Oyj, projektipäällikkö Heikki Turtiainen, puh. (09) 8949 2261
Insta DefSec Oy, johtaja Esa Einola, puh. 040 772 3007