Tiedotearkisto: 2007

IPCC kokoontuu Valenciaan hyväksymään neljännen arviointiraportin viimeisen osuuden

8.11.2007 12:00

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n neljännen ilmastonmuutosraportin viimeinen osa, ns. synteesiraportti, viimeistellään ja hyväksytään Valenciassa Espanjassa 12.11.-17.11.2007. Synteesiraportin tavoitteena on yhdessä aiemmin tänä vuonna valmistuneiden pääraporttien kanssa antaa tieteellinen perusta YK:n ilmastosopimusneuvotteluille.

Kuva: Antti Samuli

Valenciassa viimeisteltävä synteesiraportti yhdistää olennaisimman tiedon aiemmin tänä vuonna julkaistuista IPCC:n neljännen arviointityön osaraporteista. Synteesiraportti yhdistää niiden tiedon tiiviiseen ja ymmärrettävään muotoon täyttämään erityisesti päättäjien tarpeita. Synteesiraportin tekstit käydään läpi Valencian kokouksessa IPCC:n periaatteiden mukaisesti. Kokoukseen odotetaan useiden YK-maiden edustajia.

Aiemmin tänä vuonna julkaistut IPCC-osaraportit käsittelivät ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä perustaa (osa 1), vaikutuksia, sopeutumista ja haavoittuvuutta (osa 2) sekä ilmastonmuutoksen hillintää (osa 3). Ks. www.ymparisto.fi/IPCC.

IPCC tukee ilmastopoliittista päätöksentekoa
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) on hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, jonka ovat perustaneet Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP. Paneeli kokoaa ja arvioi ilmastonmuutosta, sen vaikutuksia sekä hillitsemis- ja sopeutumistoimia koskevaa tieteellistä tietämystä. IPCC:n tavoitteena on tuottaa tiedollinen perusta ilmastopolitiikkaa koskevia neuvotteluita ja kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten. YK:n ilmastosopimusneuvotteluiden seuraava kierros pidetään joulukuussa 2007 Indonesian Balilla. Kokouksen tärkein asia on, avataanko neuvottelut vuoden 2012 jälkeisestä kokonaisvaltaisesta, maailmanlaajuisesta sopimuksesta.

IPCC:n neljännen arviointiraportin kirjoittamiseen ja tarkistamiseen on osallistunut lähes 4 000 valtioiden ja tutkimuslaitosten edustajaa yli 130 maasta. Suomessa IPCC-työstä vastaa ympäristöministeriön asettama IPCC-työryhmä, joka kokoaa yhteen ministeriöiden edustajat ja alan tutkijat Suomessa.

IPCC ja Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore jakoivat tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon. Palkinto myönnettiin ilmastonmuutosta koskevan tiedon kokoamisesta ja levittämisestä. IPCC päättänee Valencian yleiskokouksessaan kohdentaa saamansa palkintorahat parantamaan tiedonvälitystä erityisesti kehitysmaissa, joissa ilmastonmuutosten haitallisten vaikutusten arvioidaan olevan suurimmat.

Lisätietoja:

Raino Heino, tutkimuspäällikkö, Ilmatieteen laitos, Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtaja, puh. +358 50 5110812
Hanne Siikavirta, ylitarkastaja, ympäristöministeriö, puh. +358 50 5635089

IPCC/Nobel-palkinto(pdf): Nobel