Tiedotearkisto: 2007

Maailmanlaajuisilla ilmakehämittauksilla tietoa pienhiukkasten osuudesta ilmastonmuutoksessa

15.11.2007 12:00

Tutkijat valmistelevat maailmanlaajuista ilmakehämittausten sarjaa akatemiaprofessori Markku Kulmalan johtamassa kansainvälisessä aerosolitutkimushankkeessa. EUCAARI-hankkeen tavoitteena on parantaa nykytietämystä ilmakehän pienhiukkasten vaikutuksesta ilmastoon ja ilmanlaatuun.

Tutkimustyön ensimmäisen vuoden aikana on kehitetty huipputason aerosolimittaustekniikkaa ja perustettu globaali mitta-asemien verkosto. Niin ikään on tehty ensi keväänä toteutettavan Euroopan ilmakehää samanaikaisesti maasta ja ilmakehästä luotaavan mittausjakson suunnitelmat.

EU-rahoitusta saavan tutkimushankkeen tämän vuoden aikana on suunniteltu erikoisherkkä ilmakehähiukkasten mittalaite, jonka avulla on pystytty mittaamaan luotettavasti jopa alle 3 nanometrin kokoisia hiukkasia. Tämäntyyppinen mittaustekniikan kehitys on avainasemassa ratkaistaessa aerosolien synnyn ja muodostumisen fysiikkaa ja kemiaa, ja on jo nyt mahdollistanut taannoin julkaistut merkittävät uudet havainnot alle 3 nm kokoluokkaa pienempien hiukkasten määristä alailmakehässä.

Viime kuukausien aikana on myös perustettu EUCAARI-hankkeen globaali mittausasemaverkosto. Havaintoasemia on perustettu Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan, Kiinaan ja Intiaan. Havaintoasemat kattavat maantieteellisesti ilmansaasteiden seurannan kannalta merkittäviä havaintoalueita. Esimerkiksi Brasilian havaintoasema on sijoitettu sademetsäalueelle, ja Etelä-Afrikan asema on savannialueella. Asemien toiminta käynnistyy vuoden 2008 alusta. Helsingin yliopiston lisäksi Ilmatieteen laitos on ollut keskeisessä roolissa havaintoasemien toiminnan ja infrastruktuurin määrittämisessä.

Ensi vuoden toukokuussa käynnistyy kuukauden mittausjakso. Mittausjakson aikana Euroopan yläpuolista ilmakehää havainnoidaan samanaikaisesti niin maanpintamittalaitteilla kuin lentokoneeseen sijoitettavin mittalaittein. Ilmakehän luotauslentoja tehdään Euroopan ylitse eri ilmansuunnista. Näin saadaan uutta mittaustietoa mm. aerosolipitoisuuksien kehittymisestä ilmakehän eri korkeuksilta, ja voidaan jäljittää ilmamassojen ja erityyppisten saasteiden pitkän matkan kulkeutumista. Tämä kuukauden mittausjakso on osa laajempaa 15 kuukautta (1.3.2008 - 31.5.2009) kestävää tehostettua EUCAARI-hankkeen maanpintamittausta, jossa ovat mukana eurooppalaiset ja uudet Euroopan ulkopuoliset mittausasemat. Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasema tulee osallistumaan tähän intensiiviseen mittausjaksoon maanpintamittauksin.

Nelivuotinen European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality interactions, EUCAARI-hanke alkoi tammikuussa 2007 ja päättyy joulukuussa 2010. Euroopan tämän hetken mittavimman aerosolihankkeen kokonaisbudjetti on 15 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin antamaa tukea on 10 miljoonaa euroa. Hankkeessa on mukana tutkijoita 25 eri maasta.
Hankkeen ensimmäinen vuosikokous pidetään Helsingissä Ilmatieteen laitoksella 19. - 22. marraskuuta.

Katso lisätietoa