Tiedotearkisto: 2008

Satelliittidata lumen esiintyvyydestä tarkentaa ilmastomalleja

14.11.2008 9:00

Satelliittitiedot lumen esiintyvyydestä, määrästä ja olomuodosta tarkentavat tulevaisuudessa ilmastomallien tuottamia ilmastoskenaarioita. Ilmatieteen laitos koordinoi kansainvälistä hanketta, jossa luodaan maailmanlaajuinen tietopankki satelliittien tuottamasta lumitiedosta.

Kuva: Eija Vallinheimo

Neljännessä hallitustenvälisessä ilmastonmuutospaneelissa (IPCC) todettiin lumipeitteen vähentyneen maailmanlaajuisesti ja tämän toimivan yhtenä ilmastonmuutoksen indikaattorina. Lumipeite vaikuttaa paikalliseen ja globaaliin ilmastoon mm. maan pinnan takaisinheijastuksen, veden kiertokulun ja maan pinnan lämpötasapainon säätelyn kautta.

Ilmatieteen laitoksen koordinoimassa ja Euroopan avaruusjärjestö ESAn rahoittamassa GlobSnow-hankkeessa kerätään maailmanlaajuinen historiallinen aikasarja satelliittidatasta, joka määrittää lumipeitteen esiintymistä. Historiallista dataa kerätään tietopankkiin vähintään 15 vuoden ja osalle satelliiteista 30 vuoden ajalta taaksepäin. Hankkeessa rakennetaan myös operatiivinen järjestelmä, joka jatkossa tuottaa satelliittien ja maanpintahavaintojen pohjalta luotuja lumitietoja jatkokäyttäjien tarpeisiin. Operatiivinen lumitieto tallennetaan myös osaksi historiallista aikasarjaa.

Hankkeessa syntyvä tietopankki tarjoaa entistä tarkemmat lähtötiedot ilmastomalleille ja parantaa näin ilmastomallien laatua ja tarkkuutta entisestään. Operatiivinen lumen monitorointi on myös relevantti osa meteorologista ja hydrologista mallinnusta, vesi- ja energiatalouden hallintaa ja luonnononnettomuuksien ennustamista.

Hankkeessa hyödynnetään niin Euroopan avaruusjärjestö ESAn, europpalaisen satelliittijärjestön EUMETSATin kuin amerikkalaistenkin satelliittien dataa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat ESAn ja Suomen Ilmatieteen laitoksen lisäksi Suomen ympäristökeskus SYKE, Kanadalainen Environment Canada, itävaltalainen Enveo, sveitsiläinen Gamma Remote Sensing sekä norjalainen Norsk Regnesentral.

Lumikartta
Lumen syvyyskartta Pohjois-Euraasiaan.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Jouni Pulliainen, puh. 050 589 5821, jouni.pulliainen@fmi.fi
Tutkija Kari Luojus, puh. 1929 4683, kari.luojus@fmi.fi

GlobSnow-hankkeen sivut