Tiedotearkisto: 2009

Merijään määrä kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna

18.2.2009 12:00

Ilmatieteen laitoksen mukaan viikon kestänyt pakkasjakso on saanut merijään määrän kasvamaan nopeasti. Merijäätä on nyt jo kaksinkertaisella alueella verrattuna viime talven laajimpaan tilanteeseen.

Kuva: Eija Vallinheimo

Jäätä on nyt yli 105 000 km² alueella, mikä vastaa neljännestä koko Itämeren pinta-alasta. Vielä tällä hetkellä jäätalvi luokitellaan leudoksi, mutta pakkassäiden jatkuessa keskimääräisen jäätalven raja saavutetaan ensi viikon aikana.
Tällä hetkellä kaikkialla Suomen rannikkoalueilla on jäätä. Perämeri ja Merenkurkku ovat kauttaaltaan jäässä. Pohjoisimmissa osissa tasaisen jään paksuun on jo yli 60 senttimetriä. Myös etelärannikon jäät ovat vahvistuneet. Läntisellä Suomenlahdella tasainen jäänpaksuus on pääosin alle 15 senttimetriä. Itäisellä Suomenlahdella jää on rannikkoalueilla 10 - 25 cm paksua, mutta yhä edelleen jää on monin paikoin vaarallisen heikkoa.

Jään määrän lisääntyminen kasvattaa talviliikunta-aluetta sekä helpottaa liikkumista ja lyhentää kulkuteitä monissa osissa rannikkoa.
- Turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tuntee jään ja jäällä kulkemiseen liittyvät riskit sekä varustautuu oikein. Vähintään kunnolliset jäänaskalit on muistettava ripustaa kaulaansa jäälle mentäessä, tutkija Jouni Vainio Ilmatieteen laitoksesta muistuttaa.
Suomenlahdella jään määrä on viime päivinä lisääntynyt siinä määrin, että ensimmäinen suomalainen jäänmurtaja, Voima, on aloittanut avustustoiminnan itäisellä Suomenlahdella. Perämerellä ja Merenkurkussa talviliikennettä avustaa neljä suomalaista ja kolme ruotsalaista jäänmurtajaa.

Vuoden 2009 alussa jääpalvelu siirtyi osaksi Ilmatieteen laitosta. Muutoksesta huolimatta toiminta jatkuu entiseen tapaan samojen kokeneiden jääasiantuntijoiden tekemänä.

Lisätietoja:

Jouni Vainio, puh. 041 501 5359, jouni.vainio@fimr.fi
Jääpalvelu, puh. (09) 685 7659

Jäätilanne Itämeriportaalissa