Tiedotearkisto: 2009

Baltian maat, Puola ja Valko-Venäjä mukaan pohjoismaiseen säätutkayhteistyöhön

8.4.2009 10:00

Kuva: BALTRAD tutkakuva

Säätutkatiedon vaihto laajenee Pohjoismaiden keskinäisestä verkostosta Itämeren valtioiden väliseksi yhteistyöksi. Alueen laajenemisella on merkitystä Suomen kannalta esimerkiksi siten, että etelästä ja kaakosta saapuvat sadealueet pystytään jatkossa havaitsemaan aikaisemmin. Samalla tutkatiedon ajallinen ja paikallinen tarkkuus paranee nykyisestä.

Alkuvuodesta käynnistynyt BALTRAD on Itämeren alueen maiden ilmatieteen laitosten hanke, joka tähtää säätutkatiedon reaaliaikaiseen vaihtoon maiden välillä. Tähän asti reaaliaikaista tutkayhdistelmäkuvaa on tuotettu ja siirretty Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan ja Viron välillä NORDRAD-tutkaverkostossa. Nyt mukaan tulevat uusina maina Baltian maat, Puola ja Valko-Venäjä.

Ilmatieteen laitoksen osuus BALTRAD-projektissa on toteuttaa laskentajärjestelmä, joka tuottaa tutkatiedosta meteorologisia tuotteita yhtenäisellä tavalla kaikissa jäsenmaissa. Yhtenäisen tuotantojärjestelmän avulla kunkin maan on helppo säätää järjestelmä vastaamaan paikallisia tarpeitaan. Järjestelmällä pyritään saamaan myös meteorologisen tutkimuksen tulokset nopeammin käyttöön jäsenten kesken.

Keskeisin BALTRAD-projektissa kehitetty teknologia on tarkoitus antaa myös muun Euroopan käyttöön. Projektissa pyritään hyödyntämään Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n uutta tietojärjestelmästandardia (WIS) ja siten yhtenäistämään meteorologisen tiedon kansainvälistä vaihtoa ja jakelua.

Tiedon loppukäyttäjät mukana kehitystyössä
BALTRAD-projektissa tutkitaan myös sitä, miten tutkatuotteita voidaan hyödyntää erilaisissa käyttösovelluksissa. Projektin työryhmässä on mukana myös säätutkatuotteiden loppukäyttäjiä. Suomesta projektiin osallistuu Säteilyturvakeskus STUK. Projektin puitteissa tutkittavia
tutkatuotteiden sovellusaloja ovat säteilyturvallisuuden lisäksi esimerkiksi tulvaennustaminen Puolassa ja ilmailupalvelut Latviassa.

BALTRAD-projekti saa EU:n Itämeren alueen ohjelman (INTERREG IV B9) rahoitusta 2,1 miljoonaa euroa vuosina 2009 - 2011. Projektia johtaa Ruotsi (SMHI).

Lisätietoja:

Tutkimussovellukset, ryhmäpäällikkö
Markus Peura, puh. (09)1929 3617, markus.peura@fmi.fi

Tietohallinto, kehittämispäällikkö
Anu Lahdensuu, puh. (09) 1929 2522, anu.lahdensuu@fmi.fi

Eu-logo