Tiedotearkisto: 2009

Aranda palasi kevätkauden hiilidioksiditutkimusmatkalta

9.4.2009 12:00

Kuva: Jouni Vainio

Arandan kaksi viikkoa kestäneellä tutkimusmatkalla kerättiin aineistoa Ilmatieteen laitoksessa tehtäviä hiilidioksiditutkimuksia varten. Talvi- ja kevätkauden vaihteessa Itämeri muuttuu hiilidioksidin lähteestä hiilidioksidinieluksi.

Matka oli osa monivuotista tutkimusohjelmaa, jonka avulla tutkitaan meren roolia kasvihuonekaasuna tunnetun hiilidioksidin nieluna ja lähteenä. Arviolta 25 - 35 % prosenttia ihmisen toimesta ilmakehään päästetystä hiilidioksidista sitoutuu valtameriin. Hiilidioksidin käyttäytymiseen ja sen merivedessä aiheuttamien muutosten tunteminen selkeyttää merien roolia ilmastonmuutoksessa. Myös lisääntynyt tietous hiilidioksidin vaihdosta ilmakehän ja meren välillä ja sen oikea mallintaminen parantaa ilmastomuutoksen kehittymistä ennustavien mallien toimintaa.

Kasvukaudella meri muuttuu hiilidioksidinieluksi
Huhtikuun 8. päivänä päättyneellä matkalla tutkittiin talvi- ja kevätkauden vaihteen tilannetta. - Talvikaudella meri toimii tyypillisesti hiilidioksidin lähteenä, kun taas kasvukautena meri toimii pääasiassa nieluna biologisen toiminnan seurauksena, matkanjohtaja Heidi Pettersson Ilmatieteen laitoksesta kertoo. Aineistoa kerättiin Perämeren eteläosassa jäiden keskellä sekä avovesialueilla Selkämerellä, Gotlannin itäpuolella sekä Riianlahdella.

Alustavien tulosten mukaan Pohjanlahdella hiilidioksidin vapautuminen ja sitoutuminen mereen oli tasapainossa. Selkämeren pohjoisosassa ja Perämerellä osittain jään peittämillä alueilla hiilidioksidin vuon suunta oli pääasiassa merestä ilmakehään. Eteläisellä Selkämerellä sekä varsinaisella Itämerellä vuon suunta oli ilmakehästä mereen. Gotlannin itäpuolella ja Riianlahdella meren hiilidioksidin osapaineessa havaittiin biologisesta toiminnasta johtuvaa vuorokautisvaihtelua, vaikka levien kevätkukinto ei ole vielä kunnolla alkanut. Riianlahdella mitattiin korkeita meren hiilidioksidin osapainearvoja aivan Väinäjoen suulla. Tällaisessa tapauksessa meri toimii hiilidioksidilähteenä eli vapauttaa hiilidioksidia ilmakehään.

Merentutkimusalus Arandalle on kehitetty monipuolinen laitteisto, jonka avulla voidaan tutkia avomeriolosuhteissa mm. hiilidioksiditasetta, hiilidioksidin vuorokausi- ja vuodenaikaisvaihtelua, meren happamuusastetta (pH), sekä meren ja ilmakehän välisen hiilidioksidin vaihtoon vaikuttavien tekijöiden merkitystä. Yhtenä tärkeimmistä tutkimuskohteista oli erityisesti aallokon ja vedenalaisen turbulenssin vaikutus hiildioksidin vaihtoon. Itämerellä tutkimusta tehdään kansainvälisenä yhteistyönä Uppsalan, Miamin ja Heidelbergin yliopistojen sekä Warnemünden Itämeren tutkimuslaitoksen IOW:n kanssa.

Matkan aineistoa hyödynnetään monessa tutkimushankkeessa
Matkan aikana kerättyä aineistoa hyödynnetään myös BONUS+ -ohjelman BALTIC -C -hanketta, jossa Suomesta on mukana Ilmatieteen laitos. Hankkeen tavoitteena on tarkentaa Itämeren hiilitasetta ja käyttää sitä Itämeren ekosysteemimallien tarkentamiseen ja hiilidioksidimuutosten merelle aiheuttamien vaikutusten arviointiin.

Matkan aikana huollettiin ja ankkuroitiin kaksi aaltopoijua ja hiilidioksidimittari. Leudon jäätalven takia aaltomittauksia pohjoisella Itämerellä voitiin jatkaa läpi talven.

Lisäksi matkalla kerättiin aineistoa BONUS+ BEAST (SYKE) -hankkeisiin. Riianlahdella kerättiin lisäksi simpukka- ja sedimenttinäytteitä haitallisten aineiden pitoisuus- ja vaikutustutkimuksiin yhdessä latvialaisten hankepartnerien kanssa. Hankkeen tavoitteina on ns. biomarkkereiden testaus ja validointi Itämeren lajistossa ja ympäristöolosuhteissa, laatia ohjeistus haitallisten aineiden kemiallis-biologisen seurannan yhdistämiseen Itämeren seurantaohjelmissa, ja Itämeren ekosysteemin terveydentilaa kuvaavien lähestymistapojen (esim. indeksien) kehittäminen ja testaaminen. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 16 tutkimuslaitosta kaikista yhdeksästä Itämeren maasta, ja sitä koordinoi SYKE merikeskus.

Lisätiedot:
Matkanjohtaja Heidi Pettersson (IL/Merentutkimus), puh. 040 560 1534
BONUS+ BALTIC-C-hanke: Matti Perttilä (IL/Merentutkimus),
puh. 040 501 0308
BONUS+ BEAST-hanke: Kari Lehtonen (SYKE merikeskus),
puh. 040 703 0305