Tiedotearkisto: 2009

Pysy pystyssä -kampanja käynnistyy: Kelin mukaiset kengät paras turva liukastumisia vastaan

26.10.2009 10:00

www.kotitapaturma.fi

Liukas keli yllättää autoilijan lisäksi myös jalankulkijan. Sairauspoissaoloja vaativia liukastumistapaturmia sattuu pelkästään työssä ja työmatkajalankulussa
6 000 - 8 000 tapausta vuosittain. Seurauksiltaan liukastumiset ovat keskimääräistä työtapaturmaa selvästi vakavampia.

Kelin mukaiset kengät ja liukuesteet jalkineiden pohjissa ovat tehokkain tapa torjua liukastumisia. Kuluttajan on kuitenkin vaikea valita keliin sopivia kenkiä, koska niistä puuttuu tiedot pohjien pitävyydestä.

Työterveyslaitoksen mukaan paras turva liukastumisia vastaan saadaan nastakengillä. Myös kenkiin asennettavat liukuesteet torjuvat liukastumisia tehokkaasti. Jalankulkijoiden kannattaa myös seurata Ilmatieteen laitoksen jalankulkutiedotteita. Jalankulkutiedotteet löytyvät Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta. Lisäksi Yleisradion maakuntaradiot ja aluetelevisiot lukevat tiedotteet lähetyksissään ja ne löytyvät myös YLEn Teksti-TV:stä sivulta 407.

Kenkiin merkinnät pohjien pitävyydestä
- Talvikenkien valinnassa nykytilanne on hankala. Kuluttajille myytävissä kengissä ei ole merkintöjä tai tuoteselostetta pohjan pitävyydestä ja soveltuvuudesta erilaisille pinnoille eri lämpötiloissa. Puute olisi korjattavissa esimerkiksi suomalaisten kenkävalmistajien ja maahantuojien oma-aloitteisuudella yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa, toteaa Työterveyslaitoksen tiimipäällikkö Raoul Grönqvist.

Nastakengät ja liukuesteet eivät sovellu kaikille pinnoille, mutta jos niitä käytetään ulkosalla jään liukastamalla pinnalla, turva on erinomainen.

- Testeissämme yksikään kävelijä ei ole liukastunut tai kaatunut nastakengillä, kertoo Raoul Grönqvist.
Liukuesteiden pitää olla tyyppitarkastettuja ja sertifioituja tuotteita. Liukuesteiden valinnassa kannattaa tarkistaa, että ne pysyvät tukevasti paikallaan eivätkä liiaksi rajoita liikkumista.

Joka kolmas liukastelee
Pelkästään ikäihmiset eivät liukastele talvisin, vaan ongelma koskee myös nuoria ja työikäisiä. Pysy pystyssä -kampanjan viimetalvisen selvityksen mukaan joka kolmas suomalainen liukastuu vuosittain.

Pysy pystyssä -turvallisuuskampanja käynnistyy tänään Ilmatieteen laitoksen Dynamicumissa Helsingissä pidettävällä seminaarilla. Kampanja kiinnittää suomalaisten huomion alkavana talvikautena erityisesti talvijalkineiden ja liukuesteiden valintaan.

Lisätiedot:
Tiimipäällikkö Raoul Grönqvist, Työterveyslaitos, puh 046 8505041
Pysy pystyssä -kampanja: Viestintäpäällikkö Joona Vuorenpää, Finanssialan Keskusliitto, puh 050 5987 063

www.kotitapaturma.fi

Ilmatieteen laitoksen jalankulkusää: ylimeteorologi Sari Hartonen, sari.hartonen@fmi.fi

Jalankulkusää

Kampanjen Håll dig på benen:
Lämpliga skor och halkskydd säkrast för Fotgängare

Vinterhalkan brukar överraska både bilisterna och fotgängarna. Enbart i samband med arbetet och på väg till och från arbetsplatsen råkar fotgängare årligen ut för 6 000 - 8 000 halkningsolyckor som kräver sjukfrånvaro. Följderna av halkningarna är klart allvarligare än vid arbetsolycksfall i genomsnitt.

Skor som lämpar sig för föret och halkskydd under sulorna är det effektivaste sättet att förebygga halkningar. För konsumenten är det dock svårt att välja lämpliga skor eftersom skorna saknar information om vilket fäste sulorna ger under olika förhållanden.

Enligt Arbetshälsoinstitutet ger skor med dubbar i sulan den bästa halksäkerheten för fotgängare. Också skydd som fästs på skorna förebygger halkningsolyckor effektivt. Skomärkning om sulornas egenskaper rekommenderas. Meteorologiska Institutets fotgängarmeddelanden finns på svenska på Meteorologiska institutets websidor. Dessutom blir alla meddelanden upplästa i Rundradions lokala kanaler liksom i lokala TV-kanaler. Man hittar dem även på sidan 407 i YLE:s Text-TV.

- Att välja vinterskor är ingen lätt sak i nuläget. Skor som säljs till konsumenterna har ingen märkning eller produktinformation om sulans egenskaper och lämplighet vid olika underlag och olika temperaturer. Den här bristen kunde exempelvis rättas till på initiativ av finländska skotillverkare och skoimportörer tillsammans med andra branschaktörer, säger teamchefen Raoul Grönqvist på Arbetshälsoinstitutet.

Dubbförsedda skor och halkskydd passar inte för alla underlag, men utomhus på ytor som är hala av is är skyddet utomordentligt.

- I våra test har inte en enda halkat omkull med dubbade skor, påpekar Raoul Grönqvist. Halkskydden ska vara typgranskade och certifierade produkter. När man väljer halkskydd bör man kontrollera att de sitter stadigt och inte begränsar rörligheten för mycket.
Var tredje halkar

Vinterhalkan är en risk inte bara för äldre utan problemet berör också ungdomar och personer i arbetsaktiv ålder. Av den enkätundersökning som kampanjen Håll dig på benen lät göra senaste vinter framgick att omkullhalkning är något som årligen drabbar var tredje finländare.

Fotgängarkampanjen Håll dig på benen startar idag med ett seminarium i Meteorologiska institutets byggnad Dynamicum i Helsingfors. Kampanjen vill göra finländarna uppmärksamma på valet av vinterskor och halkskydd inför den kommande vintern.

Ytterligare information:
Teamchef Raoul Grönqvist, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 8505041
Kampanjen Håll dig på benen: Kommunikationschef Joona Vuorenpää, Finansbranschens Centralförbund, tfn 050 5987 063
www.kotitapaturma.fi
Fotgängarvädret, övermeteorolog Sari Hartonen, sari.hartonen@fmi.fi

Fotgängarvädret

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.