Tiedotearkisto: 2010

Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutoskoulutus toimittajille maaliskuussa

15.1.2010 9:00

Ilmatieteen laitos järjestää maaliskuun alussa ilmastonmuutoskoulutuksen toimittajille. Ilmasto muuttuu - mitä nyt? -otsikon alla alan asiantuntijat esittelevät ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia. Kurssi järjestetään nyt viidettä kertaa.

Kuva: Antonin Halas

Ensimmäisen kurssipäivän aikana alan asiantuntijat selvittävät, mikä on ilmastonmuutoksen ilmastotieteellinen tausta: mitkä fysikaaliset ilmiöt sen taustalla ovat ja mikä on kasvihuonekaasujen, pienhiukkasten ja auringon osuus. Esille nostetaan myös, miten ilmasto muuttui kauan sitten ja mitä sille tulevaisuudessa voi tapahtua. Lisäksi esitellään uusimmat tutkimustulokset siitä, miltä näyttää Suomen tuleva ilmasto sekä kuvataan ilmastonmuutoksen vaikutuksia merivedenkorkeuteen.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös hyvinvointiin
Toisen päivän aikana käydään läpi, millaisia seurauksia ilmastonmuutoksella on mm. yhteiskuntaan, talouteen ja liikenteeseen. Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia myös terveyteen ja hyvinvointiin, mitä pohditaan kahdessa puheenvuorossa. Kurssilla esitellään myös ilmastopoliittinen tulevaisuusselonteko sekä uusi tutkimus siitä, miten ilmastotutkimus vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Kööpenhaminan neuvottelun jälkimainingit ja kansainvälinen ilmastopolitiikka ovat myös puheenvuoron aiheina.

Ilmatieteen laitoksen asiantuntijat vastaavat päivien aikana jatkuvasti julkisuudessa esitettyihin ilmastonmuutoksen kieltäjien kysymyksiin.

Laaja asiantuntijajoukko luennoimassa
Kurssilla luennoi kaikkiaan 13 Ilmatieteen laitoksen asiantuntijaa. Luennoitsijoina toimivat myös mm. professori J-P Lunkka Oulun yliopistosta, valtioneuvoston ilmastopoliittinen neuvonantaja Oras Tynkkynen sekä liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

Kurssille mahtuu vielä

Koulutus järjestetään Ilmatieteen laitoksella 3.-4.3.2010.

Koulutuksen hinta on 300 euroa. Kurssille on vielä joitain paikkoja vapaana. Ilmoittautumisia vastaanotetaan sähköpostitse osoitteeseen toimittajakoulutus@fmi.fi viimeistään 8.2.

Lisätietoja:

Lue lisää ilmastonmuutoskoulutuksesta
Ilmatieteen laitoksen viestintäpäällikkö Eevu Heikura, puh. (09) 1929 2230 tai eevu.heikura@fi.fi

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.