Tiedotearkisto: 2010

Aranda lähtee tutkimaan jäiden puristavuutta

5.3.2010 9:00

Kuva: Atso Uusiaho

Talvimerenkulussa laivat kohtaavat tilanteita, joissa jäiden puristavuus aiheuttaa ongelmia laivaliikenteelle. 8. maaliskuuta alkavalla jäämatkalla merentutkimusalus Arandalla tutkitaan mm. jäiden puristavuutta Itämerellä.

Merentutkimusalus Aranda lähtee uudelle tutkimusmatkalle 8. maaliskuuta. Arandan jäämatkalla tutkitaan merijään dynamiikkaa ja jään fysikaalisia ominaisuuksia, merijään ja meren rajakerroksen dynamiikkaa sekä merijään eliöstöä. Matkalla on tarkoitus tutkia erityisesti jäiden puristavuutta. Tutkimuslaitokset ja laivanvarustamot käynnistivät syyskuussa nelivuotisen Safewin-projektin, jonka tavoitteena on tutkia jäiden puristavuutta erityisesti Suomenlahdella. Tavoitteena on rakentaa ennustejärjestelmä, joka varoittaa laivaliikennettä tällaisista olosuhteista.

Tavoitteena luoda jäiden puristavuuden ennustejärjestelmä
Arandan matkan aikana tehdään erilaisia kenttämittauksia jäiden puristusvoimaan liittyen. Näiden havaintojen pohjalta muodostetaan fysikaalinen malli puristavuudesta, joka lisätään Ilmatieteen laitoksen muihin ennustemalleihin. Ennusteiden avulla laivat voivat välttää liikennettä jäiden puristuksen kannalta huonoissa olosuhteissa.
- Tietyissä tilanteissa jääkentässä esiintyy niin suurta puristusta että jopa voimakkaimmilla aluksilla on suuria vaikeuksia edetä jäissä. Tänä talvena olosuhteet ovat sellaiset, että useat heikkotehoisemmat alukset ovat juuttuneet kiinni jäihin, toteaa Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Jari Haapala.

- Hankkeessa ollaan rakentamassa ennustejärjestelmää ennen kaikkea Suomenlahdelle, jossa liikkuu talvisin huomattava määrä öljytankkereita. Vaikka jäätalvet leudontuvat ilmastonmuutoksen myötä, tällaisia puristustilanteita voi sattua edelleen jäiden liikkuessa enemmän juuri leutoina talvina. Tällaiset tilanteet ovat harvinaisia, mutta laivaliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta merkittäviä, Jari Haapala kertoo. Jäiden puristavuutta ei ole aikaisemmin tutkittu Itämerellä ja muuallakin maailmassa ilmiö tunnetaan huonosti. Ilmatieteen laitos tuo projektiin sää- ja jääosaamista ja hanketta koordinoi Aalto yliopiston Meritekniikan tutkimusryhmä.

Merijään eliöstö toinen matkan tutkimuskohde
Matkalla tutkitaan myös merijäässä elävien bakteerien, levien ja alkueliöiden ekologiaa. Erityisesti tutkitaan niiden yhteyttämiskykyä ja sitä, millä tehokkuudella ne pystyvät sitomaan ilmakehästä hiilidioksidia. Tällä matkalla tehdään valo- ja tuotantomittauksia sekä kerätään DNA- ja solunäytteitä mikrobilajistosta ja niiden pigmenttirakenteesta. Näiden tulosten avulla voidaan arvioida jääpeitteen merkitystä Itämeren vuotuisessa tuotannossa.

Arandan matka suuntautuu Itäiselle Suomenlahdelle. Matkalle osallistuu kaikkiaan 25 tutkijaa Suomesta, Saksasta, Ranskasta, Kanadasta ja Japanista. Suomalaiset tutkijat tulevat Ilmatieteen laitoksesta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Helsingin yliopistosta sekä Aalto yliopistosta. Aranda palaa takaisin Helsinkiin 18. maaliskuuta.

Lisätietoja:

Jäiden puristavuus:
Ilmatieteen laitos
Arandan matkanjohtaja, erikoistutkija Jari Haapala, (09) 1929 6406, jari.haapala@fmi.fi

Merijään ekosysteemitutkimukset:
SYKE, tutkija Janne-Markus Rintala, puh. 040 182 3313, janne-markus.rintala@ymparisto.fi

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.