Tiedotearkisto: 2014

Ilmatieteen laitoksen Sää ja turvallisuus -tulosalueen yksiköille ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti

27.3.2014 13:02

Laatujärjestelmä muodostaa tärkeän työkalun sää- ja turvallisuuspalveluiden jatkuvalle asiakaslähtöiselle kehittämiselle, toiminnan laadun arvioimiselle sekä tulosten mittaamiselle.

Ilmatieteen laitoksen Sää ja turvallisuus -tulosalueen kaikki yksiköt ovat nyt ISO 9001:2008 -laatujärjestelmän piirissä.  Viimeisimpinä yksiköistä sertifioitiin Palvelukehitys ja Sääpalveluiden tuotantojärjestelmät, joille sertifikaatit myönnettiin tammi- ja maaliskuussa 2014. Laatusertifikaatit myönsi DNV Certification Oy.

Sertifikaatin saaminen edellyttää toiminnan systemaattista kehittämistä

Laatusertifikaatti edellyttää muun muassa asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalautteiden säännöllistä seurantaa ennalta määriteltyä ketjua ja sen mittareita noudattaen. Määritelty ketju ja mittarit varmistavat sen, että toiminta on yhdenmukaista läpi organisaation. 

Laatusertifikaatti edellyttää paitsi varmistumisen palvelun laadusta, myös toimintamallin kehittämisen siihen, miten mahdollisiin poikkeamiin puututaan. Laatusertifikaatin avulla asiakkaat tietävät, että organisaatio noudattaa standardin vaatimia käytäntöjä ja on luonut menettelyt esimerkiksi asiakasreklamaatioiden käsittelyyn ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. 

– Asiakaslähtöisyys, palveluiden ja tuotteiden korkea laatu ja asiakkaiden tyytyväisyys ovat meille todella tärkeitä asioita, ja ne perustuvat laadukkaaseen työhön. Laatusertifikaatit tukevat ja systematisoivat laadukkaan työn tekemistä ja kehittämistä, sanoo Sää ja turvallisuus -tulosalueen johtaja Jussi Kaurola.

Ilmatieteen laitos sai ensimmäisen ISO 9001 -sertifikaatin vuonna 2004, kun lentosäätoiminnalle myönnettiin laatusertifikaatti, jota haettiin ilmailualan kansainvälisen suosituksen mukaisesti. Tämän jälkeen laatujärjestelmää alettiin laajentaa sääpalveluiden puolelle.

Yleisesti laatustandardien avulla pyritään varmistamaan laadunhallinnan systemaattisuus ja sen jatkuva parantaminen Ilmatieteen laitoksella. Laatutyön tavoite on varmistaa, että palvelut vastaavat asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Mikä ISO 9001:2008?

ISO 9001:2008 (Quality Management) -standardi määrittelee laadunhallintajärjestelmien vaatimukset mille tahansa organisaatiolle, joka haluaa osoittaa, että se toimittaa jatkuvasti palveluita, jotka täyttävät sekä asiakkaiden vaatimukset että lakisääteiset vaatimukset. Tavoitteena on samalla parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Lisätietoa laatutyöstä:

http://ilmatieteenlaitos.fi/laatutyo-ilmatieteen-laitoksessa
Laatupäällikkö Tero Lassila, tero.lassila@fmi.fi