Tiedotearkisto: 2012

Eurooppalaisen merien seurantapalvelun kehittäminen etenee

28.3.2012 11:46

GMES MyOcean-hankkeiden tavoitteena on yhdistää Euroopan meripalveluita tuottavien ennustekeskusten voimavarat. Tavoitteena on luoda yksi yhtenäinen Euroopan merien seurantakeskus vuoteen 2014 mennessä.

MyOcean-hankkeiden tuottama tieto on sääennusteiden kaltaista kansainvälisenä yhteistyönä syntyvää julkista meripalvelua. Tiedot on koottu tähän mennessä pääasiassa MyOcean-verkkosivuille. Hankkeilla valmistaudutaan merien seurannan osalta Eurooppalaisen ympäristön ja turvallisuuden seurantajärjestelmän GMESin (Global Monitoring for Environment and Security) syntyyn.

MyOcean hanke alkoi vuonna 2009 ja päättyy maaliskuussa 2012. Hanke jatkuu suoraan MyOcean2-nimellä huhtikuun alusta. MyOcean2 edeltää näin Eurooppalaista merien seurantakeskuksen syntyä, joka aloittaa operatiivisen toimintansa vuonna 2014. MyOcean2 tarjoaa aikaisempaa kattavampaa ja herkemmin reagoivaa palvelua yhä useammalle käyttäjälle. Hanketta rahoittaa EU:n komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

Ilmatieteen laitos tuottaa järjestelmään tietoa Itämerestä

Eurooppalaiset ilmatieteen laitokset tuottavat suuren osan nykyisistä GMES-palveluista, joista MyOcean on suurin. MyOcean-hankkeessa mukana olevat yli 60 eri toimijaa tuottavat eri alueiden ennustekeskuksille meriä koskevaa havainto- ja ennustetietoa. Palvelun perusta on globaali, mutta tietoa on saatavissa myös alueellisemmin Euroopan merialueille; Arktiselle merelle, Itämerelle, Välimerelle, Mustalle merelle, Pohjanmerelle ja Atlantin eri osiin.

Ilmatieteen laitos tuottaa kaukokartoituksen avulla tietoa Itämeren jäätilanteesta ja laskee Itämeren alueelle operatiivisia ennusteita Itämeren lämpötilasta, suolaisuudesta, merenkorkeudesta ja jäätilanteesta alueen ennustelaitosten välisenä yhteistyönä.

Ilmatieteen laitos on mukana myös hyödyntämässä luotua ydinpalvelua jalostamalla sen pohjalta tuotteita, joista on hyötyä eri asiakkaille. – Ilmatieteen laitos on mukana rakentamassa GMES-arvoketjun kaikkia osa-alueita. Toisaalta tarjoamme käyttöön parasta osaamistamme jäistä ja Itämeren mallinnuksesta, mutta samalla osallistumme koottujen tietojen hyödyntämiseen ja tuotamme niistä jatkopalveluita, toteaa Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Ari Seinä.

Ympäristöhavaintoja tarvitaan monissa tilanteissa

Viimeaikaiset tapahtumat korostavat sitä, miten merien seurannalla on tarvetta monenlaisissa eri tilanteissa. Näistä esimerkkejä ovat Fukushiman onnettomuuden aiheuttama Japanin rannikkoalueiden radioaktiivinen saastuminen, öljyvuodot Mustalla merellä, Costa Concordian haaksirikkoutuminen, merenpohjan energialähteiden hyödyntäminen, hurrikaanien ennustaminen tai merien suojeluhankkeet. Näiden kaikkien haasteiden yhteydessä tarvitaan jatkuvaa ympäristöhavainnointia, jota MyOcean -sivusto on jo pystynyt tuottamaan kaikilta merialueilta.

Viimeisten kolmen vuoden aikana MyOcean on osoittanut Euroopan olevan kykenevä yhdistämään 46 erillistä järjestelmää yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi, jolla on yhtenevät standardit. Palvelu on kyennyt tarjoamaan ilmaista tietoa yli tuhannelle käyttäjälle, joita ovat olleet mm. kansalliset ennustuslaitokset, ympäristöviranomaiset, laboratoriot ja yksityiset yritykset. Esimerkiksi EMSA (the European Maritime Safety Agency) and EEA (the European Environment Agency) ovat voineet hyödyntää konsortion tuotteita päivittäin. Käyttäjillä on vapaa pääsy verkkoportaaliin, jossa on listattuna jo noin 250 säännöllisesti päivittyvää meripalvelutuotetta.


Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Ari Seinä, puh. 040 516 8254,  ari.seina@fmi.fi

Projekti-koordinaattori Pierre Bahurel, contact-com@myocean.eu.org

www.myocean.eu

Euroopan GMES ohjelman tavoite on seurata koko maapallon ympäristön tilaa; meriä, ilmakehää että maanpintaa, ympäristön hyvinvointia ja turvallisuutta silmälläpitäen. Vuonna 2009 aloitettu GMES MyOcean edeltää tulevaa Euroopan meripalveluita tuottavaa ennustuskeskusta.