Tiedotearkisto: 2015

Turvallisempaa työmatkaliikkumista jalan

20.2.2015 8:32

Työmatkatapaturmista yli 60 prosenttia tapahtuu kävellen. Niistä on maksettu korvauksia viime vuosina noin 12 000–13 000 tapauksesta vuodessa. Talvisin työmatkatapaturmia sattuu huomattavasti enemmän kuin kesäaikaan. Ilmatieteen laitos koordinoi hanketta, jonka tavoitteena on informaatiota lisäämällä vähentää talvisia liukastumistapaturmia.

Kuva: Timo Pyhälahti

Kuva: Timo Pyhälahti

Talvikauden tapaturmatilastoissa erottuvat hyvin yhden tai useamman päivän erittäin liukkaat päivät. Vaarallisinta on, kun jään päällä on vettä tai lunta. Näin kevättalvella vaaraa aiheuttavat päivällä syntyvät sulamisvedet, jotka jäätyvät yöllä.

Liukastumisonnettomuuksista koituu yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia kustannuksia. VTT:n arvion mukaan kokonaiskustannukset liukastumistapaturmista ovat noin 2,4 miljardia euroa vuodessa, kun mukaan otetaan esimerkiksi sairaanhoidon kustannukset, sairauslomapäivät ja hyvinvoinnin menetys. Eniten liukastumisia tapahtuu alle 30-vuotiaille. Sairaanhoitoa tarvitsevat eniten 40–65-vuotiaat.

Varoitusjärjestelmät ja ongelmien esiintuonti pienentävät onnettomuusriskiä

Työsuojelurahasto rahoittaa Ilmatieteen laitoksen hanketta, jonka tavoitteena on vähentää talvisin ulkona tapahtuvia liukastumisonnettomuuksia. Liukastumisia voidaan vähentää informoimalla työnsä puolesta ulkona liikkuvia sekä työmatkalaisia tulevasta liukkaasta kelistä, jolloin he voivat varautua esimerkiksi pitävillä kengillä, liukuesteillä tai varaamalla enemmän aikaa matkaan.

- Varoitusjärjestelmien kehittämisessä on paljon potentiaalia saada liukastumistapaturmia vähennettyä, ja niistä aiheutuvia kustannuksia alhaisemmiksi, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Marjo Hippi. Liukkaustapaturmien esille tuonti saa työntekijät ja työnantajat suhtautumaan liukkaustapaturmien riskiin vakavammin.

Ilmatieteen laitoksen lisäksi projektissa ovat mukana Työterveyslaitos, Posti oy ja Vaisala oyj. Ilmatieteen laitos kehittää jalankulun kelivaroitusmallia ja tuottaa liukastumisvaroituksia käyttäjille. Työterveyslaitos tekee liukkaustutkimuksia liukkausmittarillaan. Vaisala toimitti projektia varten kaksi mittalaitetta, joilla voi havainnoida kevyen liikenteen väylän liukkautta. Posti toimii liukkausvaroituspalvelun testikäyttäjänä ja muutamat postinjakajat tekevät myös omia muistiinpanoja liukkaista paikoista ja päivistä.

Eri tahot saatava kattavasti mukaan ennaltaehkäisyyn

-Tuhannet Postin työntekijät lähtevät päivittäin jakelureiteilleen kelistä huolimatta. Varhain aamulla liikkuvat postinjakajat ovat useimmiten niitä, jotka ensimmäiseksi kohtaavat hiekoittamattoman katuosuuden tai jäisen piha-alueen, muistuttaa Marko Koivumäki, Postin Lounais-Suomen alueen työsuojeluvaltuutettu.

- Postilaisen vaaranpaikka voi olla juuri siinä kohtaa, missä sitä vähiten odottaa: Autosta noustessa, postilaatikon edustalla tai siinä missä talonmies unohti jostain syystä juuri tänään käydä. Jalankulkusäävaroituksista voisi postilaisille olla hyötyä, jos pystyttäisiin kehittämään ennakoivia malleja työturvallisuuden parantamiseksi. Välineitähän meillä jo on käytössä, kuten liukuesteitä ja nastakenkiä, Koivumäki jatkaa.

Työterveyslaitoksen tutkija Mikko Hirvonen muistuttaa, että jalankulkijoiden turvallisuuden parantaminen talvioloissa on ensiarvoisen tärkeää tapaturmien vähentämiseksi. -Tähän työhön on otettava mukaan laajasti kaikki sidosryhmät kuten katujen kunnossapitäjät, jalkinevalmistajat ja työpaikkojen työsuojeluhenkilöstö, Hirvonen sanoo.

Työmatkatapaturmien vähentäminen kelivaroitusmallia kehittämällä -hanke alkoi talvella 2013–2014 ja kestää vuoteen 2016 asti.

Lisätietoa

Ylimeteorologi Sari Hartonen, Ilmatieteen laitos, sari.hartonen@fmi.fi, puh. 029 539 3444 (perjantaina 20.2.)
Tutkija Marjo Hippi, Ilmatieteen laitos, marjo.hippi@fmi.fi, puh. 029 539 3153 (maanantaista 23.2. alkaen)

Tietoa hankkeesta: http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=113066
Ajantasaiset jalankulkuvaroitukset: http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
Tietoa jalankulkusäästä: http://ilmatieteenlaitos.fi/jalankulkusaa
Tietoa työmatkan vaaroista: http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/Pyllahtaminen_ja_pimeys_uhkaavat_tyomatkalaisia.aspx
Liukastumistapaturmat ja niiden ehkäisy: http://www.ttl.fi/fi/tietokortit/Documents/Tietokortti%201.pdf
Pysy pystyssä -kampanja: http://www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa-kampanja/